متن کامل خبر


 
ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی 1396

خلاصه خبر: ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی 1396

لطفاً جهت انجام فرايند ثبت نام ، بر اساس مقطع و نوع پذيرش خود ، اطلاعيه هاي ثبت نام را در حوزه معاونت هاي مربوط ملاحظه فرماييد.لینک های غیرفعال درجداول ذیل باتکمیل مراحل اداری فعال خواهد شد.

(مرحله اول ثبت نام غير حضوري است و تا مرحله حضوري نيازي براي مراجعه به دانشگاه نمي باشد)

bullet راهنماي پذيرش غيرحضوري (لطفا قبل از ورود به سيستم مطالعه نماييد)

bulletپرسش و پاسخ آموزشي

bulletثبت نام حساب کاربری مدرس (پس از اتمام ثبت نام و انتخاب واحد)

نوع پذيرش دکتري کارشناسي ارشد

برگزيدگان علمي

(استعدادهاي درخشان)

فعال از تاریخ 96.6.12

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

فعال از تاریخ 96.6.15

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

(وزارت علوم،تحقيقات و فناوري)

فعال از تاریخ 96.6.12

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

فعال از تاریخ 96.6.15

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

آزمون مرکز سنجش آموزشي پزشکي

(وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي)

فعال از تاریخ 96.6.29

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

فعال از تاریخ 96.7.5

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

 


6 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 85628