متن کامل خبر


 
برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال اول 96-95

خلاصه خبر: برنامه امتحانی دروس مدرسی در نیمسال اول 96-95

نام درس روز تاریخ ساعت نام استاد مکان آزمون
زبان و نگارش فارسی شنبه 18/10/95 10-8
 • خانم دکترحاجیان /خانم دکتر دری
 • آقای دکتر ذوالفقاری
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
منطق و روش شناسی شنبه 18/10/95 12- 10
 • آقای دکتر حجتی
 • آقای دکتر نبوی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
تربیت اسلامی یکشنبه 19/10/95 10-8
 • آقای دکتر روحی
 • آقای دکتر ایمانی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
روش تدریس یکشنبه 19/10/95 12-10
 • آقای دکتر نوروزی
 • آقای دکتر شعبانی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی سالن
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
کاربرد روان شناسی در آموزش دوشنبه 20/10/95 10-8
 • آقای دکتر آزادفلاح
 • خانم دکتر اسماعیلی نسب
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
روانشناسی یادگیری دوشنبه 20/10/95 12-10
 • آقای دکتر حاتمی
 • آقای دکتر مهدویان
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
تکنولوژی آموزشی با تأکید بر آموزش سه شنبه 21/10/95 10- 8
 • آقای دکتر نوروزی / آقای دکتر فردانش
 • آقای دکتر حاتمی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی
اندیشه اسلامی سه شنبه 21/10/95 12-10
 • آقای دکتر روحی / آقای دکتر جمشیدی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
روش شناسی چهارشنبه 22/10/95 10- 8
 • استاد نبوی
 • سالن علامه جعفری طبقه 4 دانشکده علوم انسانی
سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی چهارشنبه 22/10/95 12- 10
 • استاد شعبانی
 • سالن استاد شکویی طبقه اول دانشکده علوم انسانی

 

 

منبع خبر: گروه دروس مدرسی


6 دی 1395 / تعداد نمایش : 8399