متن کامل خبر


 
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

خلاصه خبر: پرینت مجوز حضور در جلسات امتحانی پایان ترم پس از ارزشیابی آموزشی امکانپذبر میباشد.

دانشجویان محترم

با عنایت به این که انجام فرآیند ارزشیابی از اهمیت بالایی برای دانشگاه برخوردار است، لازم است ارزشیابی ترم جاری در بازه زمانی 4 تا 15 دی ماه بصورت الکترونیکی در سامانه گلستان انجام گیرد. شایان ذکر است مجوز حضور در جلسات امتحانی پایان ترم منوط به پرینت گزارش" برنامه امتحان پایان ترم در نیمسال اول 96-95 " توسط دانشجو از سیستم گلستان می باشد (گزارش 428)، دانشجویانی که ارزشیابی خود را در مهلت تعیین شده انجام نداده باشند قادر به تهیه پرینت مذکور نخواهند بود و از شرکت آن ها در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل خواهد آمد. بنابراین ضروری است دانشجویان پس از انجام موارد فوق نسبت به پرینت مجوز ورود به جلسه امتحان (یا همان برنامه امتحان پایان ترم) در نیمسال اول 96-95 اقدام نموده و برگه مزبور را در جلسه امتحان ارایه نمایند.

امید است با همکاری شما دانشجویان ارجمند گام موثری در بهبود کیفیت و ارزشیابی آموزشی برداشته شود.

نحوه دسترسی به گزارش 428 و پرینت مجوز برای ورود به جلسه امتحان به شرح زیر است:

مراجعه به سیستم گلستان – آموزش – گزارش های آموزش – دانشجو – اطلاعات ثبت نام و امتحان - برنامه امتحان پایان ترم دانشجو (گزارش شماره 428).

درصورتی که دانشجو فرمهای ارزشیابی را در بازه زمانی 4 تا 15 دی ماه 95 تکمیل نموده باشد گزارش زیر مشاهده می گردد که با ارائه پرینت این گزارش به مسئول جلسه مجاز به ورود به جلسه امتحان و شرکت در امتحانات خواهد بود .

در صورتی که ارزشیابی دروس انجام نشده باشد گزارش زیر با پیام : دانشجو ارزشیابی کلیه دروس خود را انجام نداده است .: مشاهده می گردد که در اینصورت مجاز به شرکت در امتحان نبوده و از شرکت ایشان در جلسه آزمون ممانعت خواهد گردید .

منبع خبر: مدیریت امور آموزشی


4 دی 1395 / تعداد نمایش : 10833