متن کامل خبر


 
ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی 1395

خلاصه خبر: ثبت نام پذیرفته شدگان ورودی 1395

لطفاً جهت انجام فرايند ثبت نام ، بر اساس مقطع و نوع پذيرش خود ، اطلاعيه هاي ثبت نام را در حوزه معاونت هاي مربوط ملاحظه فرماييد.

(مرحله اول ثبت نام غير حضوري است و تا مرحله حضوري نيازي براي مراجعه به دانشگاه نمي باشد)

:: راهنماي پذيرش غيرحضوري (لطفا قبل از ورود به سيستم مطالعه نماييد)  (1395.6.11)

bulletپرسش و پاسخ آموزشي

bulletثبت نام حساب کاربری مدرس(پس از اتمام ثبت نام و انتخاب واحد)

نوع پذيرش

آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

(وزارت علوم،تحقيقات و فناوري)

آزمون مرکز سنجش آموزشي پزشکي

(وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي)

برگزيدگان علمي

(استعدادهاي درخشان)

کارشناسي ارشد

فعال از تاریخ 1395.6.14

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

فعال از تاریخ 1395.6.18

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

فعال از تاریخ 1395.6.14

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

دکتري

فعال از تاریخ 1395.6.11

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

فعال از تاریخ 1395.7.17

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

فعال از تاریخ 1395.6.11

:: اطلاعيه حوزه معاونت آموزشي شامل:

:: اطلاعيه حوزه معاونت دانشجويي

:: اطلاعيه کتابخانه

ستاد ثبت نام پذيرفته شدگان سال 95


8 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 76290