متن کامل خبر


 
الزام ارزشیابی دروس مدرسی در ترم تابستانی (نیمسال سوم تحصیلی ٩٥-٩٤)

خلاصه خبر: الزام ارزشیابی دروس مدرسی در ترم تابستانی 3943

الزام ارزشیابی دروس مدرسی در ترم تابستانی 3943(نیمسال سوم تحصیلی ٩٥-٩٤)


5 مرداد 1395 / تعداد نمایش : 5230