متن کامل خبر


 
برنامه امتحانی دروس مدرسی در ترم تابستان95

خلاصه خبر: برنامه امتحانی دروس مدرسی در ترم تابستان95

 

نام درس  روز تاریخ ساعت نام استاد   مکان آزمون
زبان و نگارش فارسی دوشنبه 1/6/95 12-10 خانم دکتر حاجیان سالن علامه جعفری واقع در طبقه چهارم دانشکده علوم انسانی
روانشناسی یادگیری سه شنبه 2/6/95 12-10 آقای دکتر آرمند سالن علامه جعفری واقع در طبقه چهارم دانشکده علوم انسانی
تکنولوژی آموزشی چهارشنبه 3/6/95 12-10 آقای دکتر حاتمی سالن علامه جعفری واقع در طبقه چهارم دانشکده علوم انسانی

 


5 مرداد 1395 / تعداد نمایش : 5237