متن کامل خبر


 
اطلاعیه ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال 95

خلاصه خبر: گروه دروس مدرسی دانشکده علوم انسانی با شرایط زیر اقدام به برگزاری ترم تابستانی برای دانشجویان دکتری وکارشناسی ارشد دوره های روزانه ونوبت دوم می نماید.

با توجه به درخواست جمعی از دانشجویان مبنی بر امکان اخذ دروس مدرسی در تابستان سال جاری ، گروه دروس مدرسی دانشکده علوم انسانی با شرایط زیر اقدام به برگزاری ترم تابستانی برای دانشجویان دکتری وکارشناسی ارشد دوره های روزانه ونوبت دوم می نماید.
دروس قابل ارایه : زبان ونگارش فارسی – روانشناسی یادگیری – تکنولوژی آموزشی
ایام تشکیل کلاس وتعداد جلسات : روزهای یکشنبه تا سه شنبه هرهفته ، به مدت 6 هفته متوالی (مجموعا هردرس 16 جلسه)
شروع کلاس : 20/4/95
پایان کلاس : 24/5/95
امتحانات : 30/5/95 الی 3/6/95
پیش ثبت نام : 22 الی 29 خرداد ماه (مراجعه حضوری به گروه دروس مدرسی وهماهنگی با کارشناس محترم گروه خانم شریفی)
انتخاب واحد : 31 خرداد ماه الی 2 تیرماه (دانشجویان دکتری : 31 خردادماه و 1تیرماه – دانشجویان کارشناسی ارشد : 2تیرماه )
شایان ذکر است برگزاری دوره مذکور با اولویت دانشجویان دکتری است ودرصورت رسیدن به حدنصاب تشکیل خواهد شد.درصورتی که تعداد متقاضیان بیش از ظرفیت کلاسها باشداولویت ثبت نام با تاریخ پیش ثبت نام دانشجویان خواهدبود.

دریافت فایل اطلاعیه ارایه دروس مدرسی در ترم تابستانی سال 95
 


11 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 40591