متن کامل خبر


 
اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

خلاصه خبر: اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت مجوز ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 ابلاغ شد

دانشجویان محترم،
احتراماً همانگونه که مستحضرید معاونت آموزشی دانشگاه همواره در جهت بهبود و ارتقا کیفیت آموزشی دانشجویان ارجمند تلاش می‌نماید. در این مسیر با هدف شناسایی و ارزیابی مجموعه فعالیت‌های آموزشی و کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی در پایان هر ترم، ارزشیابی آموزشی توسط دانشجویان بصورت الکترونیکی و کاملا محرمانه انجام می‌شود.
از آنجا که قبلا فرآیند انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی وابسته به انجام ارزشیابی تا قبل از شروع امتحانات بود این امر مشکلاتی را در خصوص انتخاب واحد دانشجویان ایجاد می‌نمود. لذا زمان انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 پس از امتحانات این ترم در نظر گرفته شده تا این مشکلات برطرف گردد.
از سوی دیگر چون انجام فرآیند ارزشیابی نیز از اهمیت بالایی برای دانشگاه برخوردار است، لازم است دانشجویان محترم ارزشیابی ترم جاری را در بازه زمانی 3 تا 15 خرداد بصورت الکترونیکی در سامانه گلستان انجام دهند. شایان ذکر است مجوز حضور در جلسات امتحانی پایان ترم منوط به پرینت گزارش" برنامه امتحان پایان ترم در نیمسال دوم 95-94 "توسط دانشجو از سیستم گلستان می‌باشد (گزارش 428)، بدیهی است دانشجویانی که ارزشیابی خود را در مهلت تعیین شده انجام نداده باشند قادر به تهیه پرینت مذکور نخواهند بود و از شرکت آن‌ها در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل خواهد آمد. بنابراین ضروری است دانشجویان محترم پس از انجام موارد فوق نسبت به پرینت مجوز ورود به جلسه امتحان (یاهمان برنامه امتحان پایان ترم در نیمسال دوم 95-94 اقدام نموده و برگه مزبور را در جلسه امتحان ارایه نمایند.
امید است با همکاری شما دانشجویان ارجمند گام موثری در بهبود کیفیت و ارزشیابی آموزشی برداشته شود.
نحوه دسترسی به گزارش 428 و پرینت مجوز برای ورود به جلسه امتحان به شرح فایل زیر می‌باشد:


5 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 41382