متن کامل خبر


 
نحوه پاسخگویی به مراجعین در شرایط کرونا

خلاصه خبر: نحوه پاسخگویی غیرحضوری مدیریت امور آموزشی و مدیریت همکاری های آموزشی و آزمون دانشگاه تا اطلاع ثانوی اعلام گردید.