متن کامل خبر


 
تمدید مهلت دستیابی به کفایت دستاوردهای پژوهشی

خلاصه خبر: تمدید مهلت دستیابی به کفایت دستاوردهای پژوهشی مربوط به دانشجویان مقطع دکتری ورودی 1393

تمدید مهلت دستیابی به کفایت دستاوردهای پژوهشی همراه با نمونه فرم درخواست، دستورالعمل و مراحل انجام کار، مربوط به دانشجویان مقطع دکتری ورودی 1393

:: متن اطلاعیه

:: نمونه فرم درخواست

:: دستورالعمل

:: مراحل انجام کار

 

منبع خبر: مدیریت امور آموزشی


12 تیر 1398 / تعداد نمایش : 5633