به منظورتسهیل درانجام امور آموزشی دانش آموختگان دانشگاه ، از تاریخ 1398/6/16 درخواست صدور کلیه مدارک تحصیلی (گواهینامه موقت ، دانشنامه و ریز نمرات ، گواهی صلاحیت مدرسی و المثنی آنها ) از طریق پیشخوان سامانه گلستان به آدرس: http://golestan.modares.ac.ir انجام می شود. ارسال مدارک صادره ، نیز صرفا به صورت پستی خواهد بود و بررسی تقاضای صدور و دریافت مدرک به صورت حضوری امکان پذیر نمی باشد.

مراحل پیش نیاز برای درخواست صدورمدارک تحصیلی :

 1. انجام تسویه حساب کامل با دانشگاه و ثبت وضعیت فراغت از تحصیل در سامانه گلستان (قابل مشاهده درپردازش اطلاعات جامع)
 2. مطالعه دقیق راهنماهای مربوط و ثبت درخواست در سامانه گلستان

نکات مهم :

 • دانش آموختگان بورسیه، متعهدین خدمت به آموزش و پرورش، قوه قضائیه و.... هیچگونه مدرکی دریافت نمی کنند و پس از اعلام فراغت از تحصیل از سوی دانشکده، تائیدیه تحصیلی ایشان توسط مدیریت آموزشی دانشگاه به نهاد و یا ارگان مربوطه ارسال خواهد شد.
 • دانش آموختگان غیر ایرانی پس از اخذ خروج قطعی از کشور و دریافت نامه مجوز صدور دانشنامه و وریزنمرات از وزارت عتف باید در سامانه ، درخواست دانشنامه و ریز نمرات را ثبت نمایند. تحویل مدرک به ایشان با توجه به مهلت اقامت در ایران ، به صورت حضوری خواهد بود.
 • دانش‌آموختگان مشمول خدمت سربازی با مراجعه حضوری به اداره پذیرش و امور مشمولین دانشگاه، نامه معرفی به نظام وظیفه خود را دریافت می‌نمایند و مجاز به ثبت درخواست در سامانه گلستان تا زمان احراز یکی از شرایط مورد نظر نظام وظیفه نمی‌باشند.
 • دانش آموختگانی که با ارایه مدارک کامل قبل ازتاریخ 1398/6/16، مدارک ایشان آماده تحویل شده است و از طریق پست الکترونیک آماده بودن مدرک به آنها اعلام شده است ، می توانند با ثبت درخواست در گلستان و طی مراحل مربوط ، مدرک خود را به صورت پستی دریافت نمایند.
 • پیگیری درخواست صدور مدرک از طریق ایکون گردش کار در پیشخوان سامانه قابل مشاهده است و به مراجعات حضوری و تلفنی پاسخ داده نخواهد شد

مدت زمان لازم برای صدور مدارک :

 • گواهی موقت و گواهی صلاحیت مدرسی: حداقل ده روز کاری پس از تاریخ تایید نهایی کارشناس در پیشخوان سامانه گلستان
 • دانشنامه و ریزنمرات: حداقل یک ماه پس از تاریخ تایید نهایی کارشناس در پیشخوان سامانه گلستان

لینک های مرتبط :

 1. سوالات متداول
 2. وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری : سامانه سجاد ( https://portal.saorg.ir )
 3. دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان (ویژه دانش آموختگان روزانه رشته های غیر پزشکی)
 4. راهنمای ترجمه مدارک (پزشکی / غیرپزشکی)

آدرس پست الکترونیک برای دریافت کلمه کاربری و رمز عبور فراموش شده ( درراهنما توضیح داده شده است)

 • دانشنامه، ریز نمرات و گواهی صلاحیت مدرسی daneshamookhteh@modares.ac.ir
 • گواهی موقت amoozesh@modares.ac.ir

برای مشاهده راهنمای درخواست صدور و ارسال پستی مدارک تحصیلی کلیک نمایید.