دبیرخانه گزینش کارکنان


 

گزینش در یک نگاه

bullet دستگاه‌ها و افراد مشمول قانون گزینش

داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیررسمی یا غیر ثابت (پیمانی، قراردادی، روزمزد، خرید خدمت، حق‌التدریس و عناوین مشابه)، متعهدین خدمت، متقاضیان استخدام مشمول قانون کار در کلیه دستگاه‌های اجرأیی، داوطلبان بورسیه‌های بلند مدت داخل و خارج کشور، مأمورین ثابت خارج از کشور، مأمورین و منتقلین به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش در مشاغل حساس، داوطلبان پذیرفته شد در مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرأیی، پذیرفته شدگان در مراکز و دانشسراهای تربیت معلم، تعهد دبیری و کارکنان شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرأیی جهت بکارگیری در مشاغل اداری، کارشناسی، آموزشی و حساس تماماً مشمولین قانون گزینش می‌باشند.
کلیه وزارتخانه‌ها(بجز اطلاعات)، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌های کشور، بانک‌های کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و ... مشمول قانون گزینش می‌باشند.
ضمناً داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش و همچنین قضات و اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پرسنل نیروهای مسلح اعم از کادر نظامی و غیرنظامی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی از شمول قانون گزینش مستثنی بوده و تابع ضوابط مربوط به خود می‌باشند.

bullet ارکان گزینش کشور

 1. رییس جمهور:
  ریاست عالیه گزینش کشور را بعهده داشته و می‌تواند امور گزینش کشور را مستقیماً اداره نماید و یا آنرا به عهده دیگری بگذارد.
 2. هیأت عالی گزینش:
  این هیأت توسط رییس جمهور و طبق ضوابط موجود تشکیل می‌گردد و از جمله وظایف آن ایجاد هیأت مرکزی گزینش در دستگاه‌های اجرأیی، تعیین سیاست‌ها، خط مشی‌ها و ضوابط گزینش و همچنین بررسی و احراز صلاحیت اعضا هیأت‌ها و هسته‌های گزینش و نظارت بر حسن اجرأی مقررات است. دبیرخانه این هیأت در نهاد ریاست جمهوری مستقر می‌باشد و زیر نظر دبیر هیأت عالی گزینش اداره می‌شود. دبیر مسئول اجرأی مقررات و تصمیمات هیأت عالی است.
 3. هیأت‌های مرکزی گزینش:
  مسئول نظارت و هماهنگی در اجرأی قانون گزینش و مقررات مربوطه در دستگاه‌های مشمول قانون می‌باشند و از جمله وظایف این هیأت‌ها تجدید نظر در مرحله دوم، ایجاد هسته‌های گزینش، بررسی، انتخاب و معرفی اعضا هسته‌ها و ... می‌باشد. امور اجرأیی هیأت مرکزی توسط دبیرخانه این هیأت که دارأی یک مسئول و مستقر در حوزه ستادی دستگاه می‌باشد انجام می‌پذیرد.
 4. هسته‌های گزینش:
  مرجع ابتدایی بررسی صلاحیت داوطلبان استخدام و سایر موارد مذکور در قانون گزینش می‌باشند. مدیر هسته مسئولیت اداره امور اجرأیی هسته را بر عهده دارد. از جمله وظایف هسته‌ها اجرأی دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر امور محوله از سوی هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش می‌باشد.

bullet ضوابط حاکم بر گزینش

علاوه بر لزوم احراز شرأیط عمومی استخدام شامل صلاحیت‌های علمی و توانایی‌های جسمی و روانی که به وسیله آزمون و توسط دستگاه مشخص می‌گردد، متقاضیان می‌بایست حائز ضوابط گزینش (عمومی، انتخاب اصلح‌) نیز باشند. ضوابط عمومی، حداقل ضوابطی است که فرد متقاضی جهت استخدام می‌بایست حائز آن باشد.
از مصادیق ضوابط عمومی می‌توان از اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی، التزام عملی به احکام اسلام (عمل به واجبات و اجتناب از محرمات)، اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق، عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی و گروهکی(مگر توبه ایشان احراز شود)‌، عدم سابقه کیفری مؤثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر نام برد.
ضوابط انتخاب اصلح، ضوابطی است که در موارد محدودیت ظرفیت(پذیرش) و کثرت تقاضا، همچنین استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشی و امنیتی و ...) و موارد خاص (مانند اعزام به ماموریت ثابت خارج از کشور و ...) به عنوان اولویت اعمال می‌گردد. از جمله مصادیق آن ایثارگری (حضور داوطلبانه در جبهه‌های حق علیه باطل، جانبازی، آزادگی، از خانواده شهدا، اسرا و مفقودین بودن) شرکت در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و عبادی، پوشش چادر برأی خواهران، خدمت در مناطق محروم و.... را می‌توان نام برد.

bullet نحوه رسیدگی به شکایات گزینش داوطلبان

معترضین به آرا گزینش می‌توانند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ رأی در هر مرحله، به مرجع اول و دوم تجدید نظر (به ترتیب به هسته گزینش و هیأت مرکزی) مراجعه و شکوائیه کتبی خود را تسلیم نمایند. اعلام اعتراض می‌بایست صرفاً از طرف داوطلب و به صورت کتبی و با اخذ رسید و یا ارسال به وسیله پست سفارشی در مهلت مقرر انجام گیرد.
داوطلب در شکوائیه کتبی خود باید نکات ذیل را قید نماید:

 • نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و امضا
 • آدرس محل کار و سکونت و شماره تلفن تماس
 • ارایه جهات، دلایل یا مستندات اعتراض با درج رأی یا آرا صادره در شکوائیه

پس از تجدید نظر دوم، معترضین به آرا تجدید نظر می‌توانند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأی، به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند تا پرونده آنان از حیث نقض قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد. هر یک از مراجع تجدید نظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار می‌توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام به صدور رأی نمایند. هسته و هیأت (در غیر از تجدید نظر دوم) مکلفند در رأی صادره، قابل تجدید نظر بودن و نیز مرجع تجدید نظر کننده و مهلت قانونی جهت اعتراض را ذکر نمایند. در صورتی که شکایت بعد از مهلت قانونی واصل یا از سوی فردی غیر از داوطلب(به استثنا نماینده قانونی) امضا شده باشد، هسته و هیأت فارغ از رسیدگی بوده و مورد بنحو مقتضی به شاکی اعلام خواهد شد.
در مرحله تجدید نظر دوم که در هیأت انجام خواهد شد، هیأت پس از ملاحظه پرونده و نیز استماع دفاعیات حضوری داوطلب (در صورت درخواست)، نسبت به صدور رأی اقدام خواهد نمود. در هر حال عدم حضور ذی‌نفع در مهلت مقرر مانع از رسیدگی نمی‌باشد.

bullet نکات قابل توجه

 1. براساس مرحله اول دستورالعمل نحوه گزینش خواهران، مصاحبه و پاسخگویی بانوان متقاضی در گزینش‌ها، لزوماً توسط همکاران زن صورت می‌گیرد
 2. هر گونه رسیدگی به تخلفات گزینشی(عدم رعایت مقررات گزینش) کارکنان گزینش کشور توسط هیأت مرکزی مربوطه و هیأت عالی گزینش صورت خواهد گرفت

bullet کتابچه آموزشی

کتابچه آموزشی بر اساس فرمان حضرت امام خمینی (ره) در امر گزینش


bullet ارتباط با ما

کلیه افراد می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را به صورت کتبی و تلفنی به نشانی ذیل اعلام فرمایند:
تهران، خیابان پاستور، نهاد ریاست جمهوری، دبیرخانه هیأت عالی گزینش، تلفن: 64451

هسته گزینش کارکنان دانشگاه

 • تلفن: 82883127
 • E-Mail: gozinesh@modares.ac.ir