کمیته‌ها


 

شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه تربیت مدرس از ۴ کمیته تخصصی تشکیل شده که هر یک بخشی از وظایف شورا را برعهده دارند. این کمیته‌های عبارتند‌ از:

  • کمیته تخصصی اصلاح الگوی مصرف
  • کمیته تخصصی فرهنگی و آموزشی
  • کمیته تخصصی مدیریت پسماند
  • کمیته اجرایی