متن کامل خبر


 
نقد و بررسی مطالعات برنامه آمایش سرزمین استان فارس در دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه خبر: انجمن علمی دانشجویی آمایش سرزمین دانشگاه تربیت مدرس، نشست نقد و بررسی مطالعات برنامه آمایش سرزمین استان فارس را برگزار کرد.

انجمن علمی- دانشجویی آمایش سرزمین دانشگاه با همکاری قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه و سازمان برنامه و بودجه کشور ، اولین نشست از سلسله نشست هاي نقد و بررسی مطالعات برنامه آمایش سرزمین استانی نقد و بررسی مطالعات برنامه آمایش سرزمین استان فارس را ، روز دوشنبه 29 بهمن ماه از ساعت 9 تا 12 در سالن اجتماعات میر حسنی دانشکده علوم انسانی برگزارگردید.
این نشست با سخنرانی دکتر محمد رضا شهبازیکیان و دکتر عبدالرضا افتخاری از اعضای هیأت علمی دانشگاه و با حضور کارشناسان شرکت مهندسین مشاور مآب، مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس برگزار شد.

30 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 896