متن کامل خبر


 
تصویب اساسنامه مرکز آموزش زبان فارسی در نشست شورای دانشگاه

خلاصه خبر: اساسنامه مرکز آموزش زبان فارسی در نشست شورای دانشگاه پانزدهم بهمن ماه به تصویب رسید.

در این نشست دکتر کلباسی معاون آموزشی دانشگاه به توضیحاتی در خصوص مرکز آموزش زبان فارسی پرداخت.
وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت زبان فارسی در تعاملات بین المللی دانشگاهی وجایگاه دانشگاه تربیت مدرس در گسترش این فعالیت ها و همچنین قدمت و سابقه آن در آموزش و تربیت دانشجویان غیرفارسی زبان و برگزاری دوره های متعدد دانش افزایی برای استادان و دانشجویان غیرایرانی و سایر متقاضیان، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، مرکزآموزش زبان فارسی; را تاسیس می کند.
وی تصریح کرد: با توجه به اهداف دانشگاه در خصوص توسعه دانشجویان غیر ایرانی، راه اندازی این مرکز بسیار حائز اهمیت است تا دانشجویان خارجی ما در داخل دانشگاه آموزش ببینند. همچنین با توجه به اهمیت زبان فارسی و آموزش آن در سطح بین المللی و با توجه به پتانسیلی که در دانشکده علوم انسانی داریم، وجود این مرکز می تواند مسیر را برای استفاده از پتانسیل های موجود فراهم می کند.
وی خاطر نشان کرد: آموزش حضوری و غیر حضوری کوتاه و بلند مدت زبان فارسی در داخل و خارج از کشور، معرفی، آموزش و گسترش زبان، فرهنگ و ادبیات فارسی و ایرانشناسی به غیرفارسی زبانان در خارج از کشور، تعریف استانداردهای علمی و دانشگاهی برای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، ارتقای جایگاه مرکز به عنوان مرجعی شناخته شده و معتبر ملی و بین المللی در زمینه آموزش زبان فارسی و ارزیابی توانمندی و تسلط زبان فارسی داوطلبان و دانشجویان غیر ایرانی، ارتقاء و به روز رسانی سطح علمی، دانش و توانمندی مربیان و استادان آموزش زبان فارسی، مشارکت در برگزاری آزمونهای سراسری تعیین سطح آموزش زبان فارسیسامفا، تولید منابع آموزشی به روز و معتبر علمی برای ارتقای سطح آموزش زبان و ادبیات فارسی به غیر فارسی زبانان و همکاری آموزشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مرتبط داخلی و خارجی در زمینه زبان فارسی از جمله اهداف و ماموریت های این مرکز می باشد.
وی افزود: اساسنامه این مرکز در 6 ماده تنظیم شده است که دو نوبت در هیات رییسه مطرح شده و در چند جلسه اختصاصی در دانشکده علوم انسانی مورد بررسی قرار گرفته و در شورای آموزشی دانشگاه نیز بررسی و اصلاحات لازم روی آن انجام شده است و در صورت تصویب در شورای دانشگاه باید جهت اجرایی شدن در مراحل بعدی نیز به تصویب برسد.
در ادامه اعضای شورا به بیان دیدگاه ها و نظرات خود در خصوص این مرکز پرداختند و پس از بررسی موضوع از سوی اعضا، اساسنامه مرکز آموزش زبان فارسی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

24 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 585