متن کامل خبر


 
انتصاب و ابقاء مدیران گروه های آموزشی

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوری)، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، سنسور و بیو سنسور، انرژی های تجدید پذیر منصوب و مدیر گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در سمت خود ابقاء شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر سعید صادق نژاد با رتبه علمی استادیار به عنوان مدیر گروه مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوری) دانشکده مهندسی شیمی، دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده علوم انسانی، دکتر علیرضا محجوب با رتبه علمی استاد به عنوان سرپرست گروه سنسور و بیو سنسور دانشکده علوم پایه و دکتر حسین غریبی با رتبه علمی استاد به عنوان سرپرست گروه انرژی های تجدید پذیر دانشکده علوم پایه منصوب و دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده علوم انسانی دانشگاه در سمت خود ابقاء شدند.
همچنين رییس دانشگاه در نامه ای جداگانه از دکتر آرزو جعفری مدیر پیشین گروه مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوری) به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

23 آبان 1397 / تعداد نمایش : 458