متن کامل خبر


 
برگزاری ششمین نشست موت پارلمان در دانشگاه

خلاصه خبر: به همت انجمن علمی دانشجویی علوم سياسی دانشگاه، ششمین جلسهٔ شبیه‌سازی پارلمان بیست و سوم بهمن ماه در محل رواق اندیشه برگزار شد.

در این جلسه، نمایندگان کشور فرضی لیبرتاس لایحهٔ اخذ مالیات به صورت تصاعدی را به شور و رای گذاشته و با اکثریت آرا این قانون را مصوب کردند. در ادامه، به منظور جلب آرای اقلیت پارلمان، تعدیلاتی را در مواد این قانون اعمال کرده تا آسیب کمتری به انگیزهٔ سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی در قلمرو این کشور وارد شود.
فرزین رحیمی زنوز با اشاره به دلایل استفاده از کشوری خیالی به جای شبیه‌سازی پارلمان یک کشور حقیقی گفت: هدف از این جلسات ارتقای دانش سیاسی حول موضوعات رایج در مجالس قانون‌گذاری است و با تعیین کشوری فرضی سعی شده است تا توجه شرکت‌کنندگان را به وجوه عام و علمی‌تر موضوع، فارغ از تعصبات و علایق تک‌تک افراد، جلب نماییم.

26 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 105