متن کامل خبر


 
پرسشنامه ی طراحی شده توسط عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان تست استاندارد، ثبت جهانی شد

خلاصه خبر: پرسشنامه ی طراحی شده عضو هیأت علمی دانشگاه توسط انجمن روانشناسی آمریکا به عنوان تست استاندارد، ثبت جهانی شد.

پرسشنامه ی طراحی شده توسط دکتر الهام اکبری استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه که برای یکی از پروژه های تحقیقاتی وی طراحی شده بود، از طرف انجمن روانشناسی آمریکا به عنوان تست استاندارد ثبت جهانی شد. تست مذکور احساس صلاحیت و شایستگی یادگیرنده در فرایند یادگیری را بررسی می کند.
تست طراحی شده با جستجوی competence questionnaire elham akbari apa قابل مشاهده است.
گفتنی است دکتر الهام اکبری دارای مدرک دکترای تخصصی یادگیری الکترونیکی از دانشگاه اوترخت هلند است.

23 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 561