متن کامل خبر


 
نشست فرماندهان بسیج حوزه های دانشگاهی به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه خبر: نشست فرماندهان حوزه و پایگاه های مراکز آموزش عالی، مسئولین نیروی انسانی و تعلیم و تربیت بسیج کارکنان وزارت علوم، 14 آبان به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر محمد تقی احمدی رئیس دانشگاه ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان، به جمله ای از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص بسیج اشاره کرد و گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند: بسیجی یعنی مغز متفکر و این اشاره در مورد شما فرماندهان بسیجی که در حوزه آموزش عالی فعالیت می کنید، حائز اهمیت بیشتر است. عملکرد و ظرفیت شما فرماندهان که با دانشگاهیان و فرهیختگان جامعه سروکار دارید، بسیار متفاوت از عملکرد سایر فرماندهان است. شما در محیط تفکر و تحقیق فعالیت می کنید در محیطی که برای نقد، بررسی و حل مشکلات کشور ظرفیت های بسیاری وجود دارد و این محیط متفاوت ایجاب می کند بسیج کارکنان عملکرد متفاوتی با توجه به ویژگی های خاص دانشگاهی داشته باشد.
دکتر احمدی از بسیج در محیط دانشگاه به عنوان چراغ نوری پررونق و امیدی پایدار و مقاوم نام برد و افزود: فرماندهان بسیج دانشگاهی می توانند با روشن نگه داشتن این شعله ی نور و امید، موجبات جذب حداکثری کارکنان، اساتید و دانشجویان را به بدنه بسیج فراهم کنند و جمعیت اثرگذاری در تصمیم گیری ها و ارائه راهکارها برای حل مشکلات باشند.
این نشست با سخنرانی دکترحسین نصیرزاده فرمانده بسیج کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه یافت.

18 آبان 1398 / تعداد نمایش : 254