متن کامل خبر


 
کنفرانس تخصصی موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور) برگزار می شود

خلاصه خبر: کنفرانس تخصصی کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقتنامه های حل و فصل بین المللی ناشی از میانجیگری ( کنوانسیون سنگاپور) 23 مهر ماه در دانشگاه برگزار می شود.

انجمن‌ علمی- دانشجویی حقوق خصوصی با همکاری دانشکده حقوق، نشست تخصصی موافقت‌نامه‌های حل‌ و فصل بین‌المللی ناشی از میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور) را در روز سه شنبه 23 مهر 98 از ساعت 8 تا 18 در سالن شهید چمران برگزار می کند.
زیرساخت ها و رژیم حقوقی کنوانسیون سنگاپور در نظام حقوقی ایران، جایگاه حقوقی و موافقت نامه های بین امللی ناشی از میانجیگری و فرصت ها و چالش های کنوانسوین سنگاپور از محورهای این کنفرانس می باشد.

21 مهر 1398 / تعداد نمایش : 389