متن کامل خبر


 
معاون اجرائی و پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه ابقاء شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر عباس یدالهی در سمت معاونت اجرائی و پشتیبانی پارک علم و فناوری مدرس ابقاء شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" به پیشنهاد سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه و نظر به تجربه و تخصص جنابعالی، در سمت معاون اجرائی و پشتیبانی پارک به مدت دو سال ابقاء می شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال در پیشبرد برنامه های پارک علم و فناوری بیش از پیش موفق باشید.

31 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 511