متن کامل خبر


 
سقف ساعات همکاری دانشجویان با واحدهای PMO طرح تحول تعیین شد

خلاصه خبر: پنجاه و سومین جلسه کمیته راهبری طرح تحول راهبردی، سی ام اردیبهشت ماه با حضور اعضای آن برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر نهاوندی ادامه گزارش وضعیت اختتام بسته های موج پنجم را ارائه نمود و در ادامه، بسته های پیشنهادی دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد برای اجرا در موج 6 مطرح شد.
سپس دکتر نیک بخش گزارشی از آخرین وضعیت شناسنامه های بسته های موج 6 و نیز تحلیلی از پاسخ معاونت ها به نامه ابلاغ مأموریت و غربالگری بسته های موج 6 را براساس مأموریت های یاد شده مطرح کرد.
در ادامه مقرر شد واحدهای PMO می توانند تا سقف حداکثر 85 ساعت بصورت ماهانه از خدمات کار دانشجویی و حداکثر تا 5/4 ماه استفاده نمایند. امکان اضافه کردن سهمیه کار دانشجویی به فهرست اعلام شده قبلی به دبیرخانه میسر نیست و واحد ها می توانند نسبت به عقد قرارداد بین دانشجویان و مدیر کل حوزه ریاست اقدام نموده و درخواست پرداخت را بصورت ماهانه و براساس عملکرد واقعی افراد گزارش نمایند.
در مورد واحد PMO دانشکده منابع طبیعی و بسته های مربوط نیز مقرر شد با توجه به مذاکرات مدیر واحد PMO دانشکده منابع طبیعی با دبیرخانه و بحث و تبادل نظر در کمیته، از موج هفتم به بعد، بسته هایی که از سوی آن دانشکده تعریف می شود، در راستای اهداف طرح تحول راهبردی و در گستره موضوعات مرتبط با دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی باشد.
همچنین در مورد بسته هایی که در سطح کلان و ستاد دانشگاه از سوی این دانشکده تعریف می شود یا ستاد دانشگاه به اعضای هیأت علمی آن دانشکده واگذار می نماید، نیاز به تعامل جدی تر و بیشتری با واحد های ستادی است؛ با این حال، نقش نظارتی و حمایتی واحد PMO دانشکده به قوت خود باقی است و همه مکاتبات و ارسال گزارش ها از طریق آن واحد انجام خواهد شد. لیکن به واحد PMO دانشکده توصیه شد در انجام امور مربوط و وظایف محوله، به نحوی عمل نماید که اقدامات لازم با تسریع و تسهیل بیشتری صورت پذیرد.
در مورد بسته «ساماندهی، هدفمند سازی و ارتقای همکاری های علمی بین المللی (فاز 2)» با توجه به پیشنهاد دکتر اسماعیلی و پس از طرح موضوع در جلسه، قرار شد این بسته با نظارت واحد PMO دانشکده انجام شود و مجری بسته نیز هماهنگی های ستادی را از طریق ایشان انجام دهند. با این حال برای انجام این بسته کماکان ضرورت دارد تعاملات لازم با دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه صورت پذیرد.
در این نشست همچنین مقرر شد با هدف ارتقای مهارت ها و دانش حرفه ای دست اندرکاران طرح تحول، دوره های آموزشی مورد نیاز واحدهای PMO به دبیرخانه و واحد PMO مرکزی ارسال شود.
نسبت به لزوم اعمال دقت بیشتر در پیش بینی زمان بندی بسته ها برای تحقق هدف و انجام گام های مندرج در شناسنامه ها تأکید جدی شد تا بدین وسیله از تأخیر در اختتام بسته های موفقیت ممانعت به عمل آید.
در مورد بسته «تهیه مقدمات صدور ریز نمرات به زبان انگلیسی» با توجه به اظهار نظر دکتر شجاع الساداتی مبنی بر اینکه امکان تدوین بانک اطلاعاتی لازم برای این بسته در یک فاز میسر نیست، مقرر شد، ظرف مدت حداکثر یک هفته دکتر سعیدی جلسه مشترکی با دکتر یوسفیان برگزار نموده و تصمیم نهایی از سوی دکتر یوسفیان به دبیرخانه اعلام شود.
درباره بسته «بررسی زیرساخت های مورد نیاز در معاونت دانشجویی برای افزایش جذب دانشجوی خارجی و توسعه همکاری های بین المللی» مقرر گردید انجام کار در واحد PMO معاونت دانشجویی با نظارت حوزه ریاست باشد و یک نفر به عنوان نماینده واحد PMO حوزه ریاست در جلسات تیم اجرای بسته یاد شده شرکت نماید و در نهایت مقرر شد آخرین ویرایش شناسنامه مربوط نیز ظرف مدت یک هفته ارسال شود.
از آنجا که انجام ویرایش های مکرر و پی در پی در شناسنامه برخی بسته ها، مشکلاتی را برای دبیرخانه، واحد PMO مرکزی و دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد ایجاد می نماید، موکداً توصیه شد از انجام اصلاحات جدید پرهیز شود و از سوی دیگر درخواست هرگونه اصلاحات حتماً با هماهنگی دبیرخانه انجام شده و نسخه نهایی شناسنامه بسته های اصلاح شده، حداکثر ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه ارسال شود.
ضمناً تأکید شد از این به بعد نامگذاری فایل های شناسنامه به نحوی باشد که نسخه اصلاحی و ویرایش شده برای مخاطب مشخص باشد.
همچنین مقرر شد تصمیمات اخیر و اصلاحات حوزه معاونت دانشجویی درباره بسته های موج ششم، حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلسه به دبیرخانه و واحد PMO مرکزی اعلام شود.
سه بسته با عناوین تعیین مقادیر اهداف شاخص های طرح تحول راهبردی، طراحی مدل و اجرای ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی 97- 1396 و سامانه جامع سنجش رضایت مندی دانشجویان، اعضای هیأت علمی، کارمندان و کارفرمایان از سوی واحد PMO حوزه ریاست (مربوط به دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد) مطرح شد و با توجه به توضیحات دکتر نهادندی مبنی بر اینکه بخشی از کار این بسته ها انجام شده و علت عدم طرح به موقع آنها در جلسه کمیته، برخی ناهماهنگی های اداری بوده است؛ کمیته مقرر نمود به شرط انجام سه بسته در تقویم اجرایی موج ششم و انتقال مالکیت دائمی آنها از موج هفتم به روال و شرح وظایف جاری آن دفتر، با اجرای این سه بسته موافقت شود.
گفتنی است اعمال نظارت بر روند اجرا و تأیید و اختتام نهایی این بسته ها با واحد PMO مرکزی خواهد بود. ضمناً شناسنامه های مربوط، به دبیرخانه و واحد PMO مرکزی ظرف مدت 3 روز ارسال شود.
در مورد بحث تطبیق بسته ها و اهداف آنها با مأموریت های ابلاغی هر معاونت، تأکید شد واحد PMO مرکزی نشست های توجیهی با معاونت ها و عوامل طراحی و اجرای بسته ها برگزار نمایند و در صورت لزوم، موضوع مأموریت های ابلاغی در یک جلسه کمیته مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

5 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 385