متن کامل خبر


 
نشست هم اندیشی تحلیل ابعاد مختلف سیلاب های اخیر کشور در دانشکده کشاورزی برگزار شد

خلاصه خبر: نشست هم اندیشی تحلیل ابعاد مختلف سیلاب های اخیر کشور با حضور اعضای هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه، کارشناسانی از پژوهشکده هواشناسی، سازمان آب منطقه ای تهران، شرکت مدیریت منابع آب و شرکت سازه پردازی ایران در دانشکده کشاورزی برگزارشد.

این نشست که به همت گروه مهندسی سازه های آبی دانشکده کشاورزی دانشگاه برگزار شد، در دو بخش ارائه سخنرانی علمی و پرسش و پاسخ با مدیریت دکتر جمال محمدولی سامانی، به تشریح و تحلیل ابعاد مختلف سیلاب های اخیر کشور پرداخت.
در این نشست شرایط و وضعیت سامانه های پیش بینی و هشدار سیل توسط دکتر عباس رنجبر، رئیس پژوهشکده هواشناسی ایران تشریح شد. همچنین مهندس غزال جعفری از دفتر مهندسی رودخانه و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران، اهم برنامه‌ها، اقدامات و چالش‌های وزارت نیرو در حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه ها را ارائه کرد.
در بخش دیگری از این نشست در خصوص علل وقوع سیل، نقش سازمان هواشناسی کشور، عملکرد سدها و وزارت نیرو در کنترل سیل های اخیر کشور، لزوم تدوین نظام نامه یکپارچه، تهیه نقشه های پهنه بندی و مدیریت ریسک سیل، وضعیت قانون گذاری و ظرفیت های قانونی در بحث رعایت حریم کمی رودخانه ها، برنامه های آتی متولیان و سازمان های مرتبط با سیلاب، بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است در پایان جلسه، اهم مطالب ارائه شده با اتفاق نظر حاضرین در قالب بیانیه ای در یازده بخش جمع بندی شد.

1 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 681