متن کامل خبر


 
انتخاب دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مقر دائمی دبیرخانه شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور

خلاصه خبر: در چهارمین گردهمایی اعضا شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور که ۹ و ۱۰ اردیبهشت در دانشگاه شیراز برگزار شد، دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مقر دائمی دبیرخانه شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌های دولتی و محمد یوسفی به عنوان رئیس شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه های دولتی انتخاب گردید.

در این گردهمایی، گزارشی از چگونگی شکل‌گیری، بررسی، اصلاحات اساسنامه و نشست‌های متعدد دبیرخانه موقت شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور ارائه و دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مقر دائمی دبیرخانه شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور انتخاب شد.
در پایان انتخابات هیأت رئیسه شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه های دولتی سراسر کشور، محمد یوسفی به عنوان رییس انتخاب گردید.
همچنین یوسف سنایی به عنوان رییس کمیسیون مالی و فریبا حیدری به عنوان عضو هیات نظارت شورای صنفی کارمندان دانشگاههای دولتی کشور انتخاب شدند. گفتنی محمد یوسفی از اعضای شورای مرکزی شورای صنفی کارکنان دانشگاه است.

15 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 1173