متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

خلاصه خبر: طی احکامی از سوی رییس دانشگاه، مدیران گروه های آموزشی مهندسی سازه، سازه های هیدرولیکی و سازه های دریایی دانشگاه منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره، دکتر حمید محرمی با رتبه علمی استاد به عنوان مدیر گروه مهندسی سازه و دکتر ناصر خاجی با رتبه علمی استاد به عنوان سرپرست گروه های سازه های هیدرولیکی و سازه های دریایی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه منصوب شدند.
در بخشی از این احکام که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است امید است با توکل به خداوند سبحان و استفاده از توان و تجارب همکاران و در نظر گرفتن برنامه راهبردی دانشگاه، با تدبیر امور در جهت ارتقای گروه، دانشکده و دانشگاه و انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
همچنين رییس دانشگاه در نامه هایی جداگانه از دکتر شریف شاه بیک مدیر پیشین گروه مهندسی سازه و دکتر روزبه پناهی مدیر پیشین گروه های سازه های هیدرولیکی و سازه های دریایی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشكر كرد.

18 فروردین 1398 / تعداد نمایش : 370