گزارش سالیانه


 

bulletنگاهی به دانشگاه تربیت مدرس در آستانه سال 1400

دانشگاه تربیت مدرس تنها دانشگاه های جامع تحصیلات تکمیلی کشور است و با سپری شدن 40 سال از تأسیس آن، هم اکنون در آستانه فرصتی استثنایی برای تحول نوآورانه قرار گرفته است. این دانشگاه جوان به دلیل برخورداری از ساختاری منسجم و نظر به چابکی و انعطاف پذیری بالا، بسیار مستعد تحول و تعالی (از جمله تبدیل شدن به یک دانشگاه بین المللی الگو) در تراز ملی است. حرکت های متهورانه درگشایش جبهه های نو در پژوهش، راه اندازی رشته های جدید و بینا رشته ای تحصیلات تکمیلی برای اولین بار در کشور، سد شکنی در مسیرخود اتکایی کشور برای تأمین اعضای هیئت علمی دانشگاهها، گستردگی جامع در رشته-های تحصیلات تکمیلی و حضور در پایتخت، تمایز شاخص دانشگاه تربیت مدرس در آموزش عالی کشور بوده است. دانشگاه تربیت مدرس دانشگاهی خوداتکا و پیشرو در آموزش و پژوهش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی است که تلاش می کند تا جزو 200 دانشگاه برتر جهان و سه دانشگاه برتر منطقه قرار گیرد.
در حال حاضر وظایف، مسئولیت‌ها و فعالیت‌های علمی دانشگاه با طیفی گسترده از حوزه‌های علوم مختلف در 198 رشته کارشناسی‌ارشد و 149 رشته دکتری، در قالب 7 پردیس مجتمع از 17 دانشکده، 15 پژوهشکده و مرکز تحقیقاتی و آموزشی و همچنین پارک علم و فناوری مدرس و یک پردیس خودگردان تمرکز یافته است. دانشگاه تربیت مدرس در مهرماه 1399 دارای 9700 دانشجوی بوده است که از این تعدادحدودا" 3300 نفر در مقطع دکتری، 6400 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، مشغول به تحصیل و از این میان حدود 300نفر دانشجوی خارجی هستند. دانشگاه دارای 777 عضو هیأت علمی است که قریب به 61درصد آنها از مرتبه علمی دانشیاری و استادی برخوردارند.
این دانشگاه در طرح تحول راهبردی 4 اولویت ذیل را به عنوان محور تمامی فعالیت های خود قرار داده است:
1- سرآمدی همه جانبه در کیفیت؛ 2- خود اتکایی و پایداری؛ 3- برونگرایی و حضور فعال بین المللی، 4- تعامل شبکه ای ومیان رشته ای.
گزارش کامل عملکرد دانشگاه را در این پیوند مطالعه کنید.