مشاهده اطلاعات و ترکیب اعضاء
مشاهده و دریافت اطلاعات
فهرست برنامه‌های درسی تدوین‌شده
فهرست رشته‌ها و گرایش‌های راه اندازی شده
مشاهده و دریافت اطلاعات
مشاهده و دریافت اطلاعات

جدیدترین اخبار

مدیریت برنامه‌ریزی، گسترش و استانداردهای آموزشی

نقش کلیدی دانشگاه‌ها در توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور غیر قابل انکار است. در واقع توسعه همه جانبه کشور، مستلزم توسعه کمی و کیفی بخش آموزش عالی است. از این رو ایجاد ساختار و تشکیلات سازمانی برای برنامه‌ریزی و گسترش از ضرورت‌های آموزش عالی است که از سال‌ها قبل در قالب عناوین مختلف در ساختار سازمانی آموزش عالی ایران دیده شده است.
دانشگاه تربیت مدرس نیز از سال 1376 تشکیلات مستقلی را در این راستا تحت عنوان دفتر «برنامه‌ریزی آموزشی، نظارت و ارزیابی» ایجاد نمود. این دفتر از بدو تأسیس، مأموریت یافت تا امور برنامه‌ریزی برای توسعه کمی آموزش دانشگاه را همگام با توسعه کیفی (با توجه جدی به امور کیفی) به پیش ببرد، ‌لیکن لزوم دقت نظر بیشتر در امر برنامه‌ریزی و گسترش دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی، رشته‌ها و گرایش‌های دانشگاهی و توجه بیشتر به امر ارزیابی کیفیت، مسئولان دانشگاه را بر آن داشت که برای پیشبرد این امور، ساختار و تشکیلات را مورد بازنگری قرار دهند. لذا در سال 1386 پس از تصویب هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس، «مدیریت برنامه‌‌ریزی، گسترش و بازنگری» در حوزه معاونت آموزشی با ساختار و تشکیلات و شرح وظایف بازنگری شده، ایجاد گردید.

اطلاعات بیشتر

دسترسی های سریع

Shape

شرایط، ضوابط و تسهیلات دانشگاه برای دانشجویان ورودی سال 1402


دانشگاه تربیت مدرس، به عنوان تنها دانشگاه جامع تحصیلات تکمیلی کشور، ضمن خرسندی بابت انتخاب این دانشگاه به عنوان دانشگاه محل تحصیل شما، شرایط، ضوابط و تسهیلاتی را برای دانشجویان ورودی 1402 در نظر گرفته است که با توجه به مقطع تحصیلی و دانشکده انتخابی داوطلب (علوم پزشکی یا سایر دانشکده ها) به شرح پیوست اطلاع رسانی می گردد.

::شرایط و ضوابط سال 1402 در مقطع دکتری علوم پزشکی
::شرایط و ضوابط سال 1402 در مقطع دکتری وزارت علوم
::شرایط و ضوابط سال 1402 در مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی
::شرایط و ضوابط سال 1402 در مقطع کارشناسی ارشد وزارت علوم

 

منبع خبر:مدیریت برنامه‌ریزی گسترش و بازنگری

اطلاعات بیشتر

 
150 گروه‌های آموزشی
 
197 رشته‌های کارشناسی‌ارشد
 
147 رشته‌های دکتری
 
14 اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی