شرح وظایف


 

bullet وظايف اداري دفتر

 1. برقراري ارتباط با ساير بخشهاي دانشگاه و با مراکز دولتي و غير دولتي بمنظور نيازسنجي آموزشی و تعيين نوع و برنامه درسی دوره هاي آموزشي؛
 2. تدوين دوره هاي کوتاه مدت پيشنهادي اعضاي هيات علمي دانشگاه؛
 3. هماهنگي با اعضا هيات علمي دانشگاه و ساير مدرسين براي اجراي دوره هاي آموزشي؛
 4. انعقاد تفاهم نامه و قرارداد هاي همكاري در ارتباط با برگزاري دوره هاي آموزشي؛
 5. انجام امور اطلاع رساني دوره هاي آموزشي؛
 6. تهيه و تنظيم قرارداد هاي حق التدريس مدرسين در دوره هاي آموزشي برگزار شده؛
 7. تهيه برنامه هاي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و میان مدت؛
 8. برنامه ريزي و اجراي فرايند برگزاري دوره هاي كوتاه مدت؛
 9. برنامه ريزي و اجراي فرايند پذيرش دانشجو در دوره های رسمی تحصیلات تکمیلی؛
 10. تهيه شيوه نامه و آئين نامه هاي پذيرش دانشجو در دوره هاي مختلف ارائه شده توسط دفتر؛
 11. برگزاري جلسه معارفه و آشنائي پذيرفته شدگان با دانشگاه تربيت مدرس و شرايط حضور در دوره؛
 12. ايجاد بسترهاي لازم براي برگزاري هرچه بهتر و بيشتر دوره هاي آموزشي؛
 13. كنترل و نظارت کیفی بر كليه مراحل اجراي دوره ها؛
 14. كنترل و نظارت کیفی بر كليه مراحل اجراي دوره های یادگیری الکترونیکی و تولید محتوای دروس؛
 15. بررسي محتواي دوره بوسيله نظرات و گزارشها و فرمهاي مربوطه و ارائه برنامه جهت رفع مشكلات و اصلاح امور؛
 16. نظارت بر حسن اجراي دوره ها؛
 17. تهيه و اعطاي گواهي يا مدرک پايان دوره؛
 18. تهيه گزارشهاي آموزشي و مالي مربوط؛
 19. تقدير از مجريان و دست اندرکاران دوره ها؛
 20. ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده و تهیه بانك اطلاعاتي مربوط.