اداره دوره‌های آموزش مجازی


 

bullet سيستم مديريت یادگیری الكترونيكي

bullet سامانه الکترونیکی دروس


bullet معرفي دوره یادگیری الکترونیکی

 • یادگیری الکترونیکی
 • از نظر لغوي به مجموع فعاليتهاي آموزشي اطلاق مي گردد كه با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي اعم از صوتي تصويري، رايانه اي، شبكه اي و ... صورت مي گيرد. و از نظر مفهومي يادگيري فعال و هوشمندي است كه ضمن تحول در فرايند ياددهي و يادگيري و مديريت دانايي در گسترش، تعميق و پايدار نمودن فرهنگ فناوري اطلاعات و ارتباطات (Information & Communication Technology) نقش اساسي و محوري خواهد داشت. دوره آموزش مجازي كارشناسي ارشد: به دوره آموزشي رسمی وبالاتر از سطح كارشناسي گفته مي شود كه در قالب يک دوره کامل تحصيلی به صورت مجازي اجرا مي شود. به دانش آموختگان اين دوره مدرک تحصيلی رسمی مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوری با قيد عبارت " آموزش مجازي" اعطا مي گردد.

bullet دوره آموزشي كارشناسي ارشد یادگیری الکترونیکی

 • اهداف
 • - ايجاد تحول در يادگيري مبتني بر روش‌هاي نوين آموزشي
  - ارائه خدمات گسترده آموزش از راه دور مبتني بر فناوري اطلاعات در سطح ملي و برون‌مرزي
  - توسعه آموزش الكترونيكي در سطح دانشگاه به منظور افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو و ارتقاي کيفيت آموزشي دانشگاه

 • فعاليتهاي انجام شده
  1. ايجاد زمينه هاي لازم جهت برگزاری دوره هاي رسمي (در يافت مجوز از وزارت علوم تحقيقات و فناوري و ...)
  2. فراهم ساختن مقدمات و بسترهاي لازم بمنظور برگزاري اولين دوره رسمي آموزش الكترونيكي
  3. رشته مهندسي IT).
  4. برگزاري جلسات متعدد در خصوص سياستگذاري و بررسيهاي تحليلي و انعقاد قراردادهاي مربوط
  5. هماهنگي با تيم توليد محتوي و تيم ناظر پروژه
  6. برگزاري جلسات متعدد در خصوص اجراي دوره آموزش مجازي مهندسي IT
  7. اجراي فاز پذيرش دانشجو
  8. فراهم اوردن مقدمات (آئين نامه ها، مصوبات و قوانين مربوط )
  9. اطلاع رساني
  10. تهيه شيوه نامه و راهنماي پذيرش
  11. ثبت نام الكترونيكي
  12. برگزاري ازمون متمركز
  13. پذيرش دانشجو از ميان متقاضيان (35 دانجو در رشته مهندسي فناوري اطلاعات)
  14. اجراي دوره
  15. تهيه و تدوين كليه آئين نامه ها اعم از حق التدريس مدرسان و آموزشياران در توليد و ارائه – شيوه نامه ارتقا مدرسين اين دوره – آئين نامه آموزشي دوره و ....
  16. انجام اقدامات لازم بمنظور برگزاري دوره كارشناسي ارشد آموزش مجازي در 6 رشته ديگر
 • رشته های موجود
  1. حقوق بین الملل
  2. حقوق جزا و جرم شناسی
  3. حقوق خصوصی
  4. آموزش بهداشت
  5. مدیریت سیستم و بهره وری
  6. مهندسی فناوری اطلاعات- تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
  7. مهندسی فناوری اطلاعات- سیستم های تکنولوژی اطلاعات
  8. مهندسی شیمی
  9. آمار، آمار ریاضی
  10. مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات
  11. مهندسی برق، کنترل - اتوماسیون صنعتی
  12. مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت دانش
  13. حسابداری
 • پذیرش دانشجو در این دوره در سال 1393 از طریق آزمون سازمان سنجش امکان پذیر است

bullet اطلاعیه های دانشجويان یادگیری الکترونیکی


bulletدوره آموزشي كوتاه مدت یادگیری الکترونیکی

 • اهداف
  1. برگزاري دوره هاي كوتاه مدت یادگیری الکترونیکی در راستاي توسعه و تسهيل آموزشهاي همگاني
  2. آشنا ساختن فراگيران با آخرین فناوری ها و همخوان کردن معلومات آنها با شرایط ومقتضیات زمان با صرفه جويي در وقت و هزينه
 • فعاليتهاي انجام شده
  1. فراهم ساختن مقدمات و بسترهاي لازم بمنظور ايجاد پرتال یادگیری الکترونیکی به عنوان نخستين گام فاز اجرائي طرح برگزاري دوره هاي کوتاه مدت
  2. توليد دروس الكترونيكي به منظور ارائه در دوره هاي كوتاه مدت یادگیری الکترونیکی و همچنين دراختيار قراردادن اين توليدات به ساير موسسات آموزشي
  3. تهيه و توليد برنامه هاي آموزشي گوناگون با توجه به برگزاري انواع دوره هاي حقيقي و الكترونيكي توسط دفترآموزشهاي آزاد در قالب محصولات چندرسانه اي اعم از CD ، فيلم و ...در صورت تامين امكانات و تجهيزات مورد نياز
  4. سازماندهي و ايجاد ساختار و الگوئي مناسب جهت روند توليد محتواي الکترونيکي
  5. توسعه و بهبود امکانات نرم افزاري در نظر گرفته شده و حصول اطمينان از صحت و کارآئي عملکرد اين بخش ها
  6. تجزيه و تحليل بازخوردها و نتايج حاصل از برگزاري اين دوره ها جهت برنامه ريزي هاي آتي و برگزاري دوره هاي رسمي
  7. توليد دروس الكترونيكي به منظور ارائه در دوره هاي رسمي وكوتاه مدت آموزش الكترونيكي و همچنين دراختيار قراردادن اين توليدات به ساير موسسات آموزشي
  8. ايجاد آمادگي لازم جهت برگزاري دوره هاي رسمي یادگیری الکترونیکی
  9. انجام مقدمات لازم جهت تشکيل تيم هاي متخصص توليد محتوي در دانشگاه
  10. برگزاري يك دروه آموزشي ويراستاري
  11. برگزاري دوره آموزشي كوتاه مدت كاربرد IT در مديريت و دوره دوم آموزشي ويراستاري