واحد آزمون‌ها


 

فعالیت‌های اصلی واحد آزمون‌ها به بخش‏‌های عمده زیر تقسیم می‌شود:

 1. مشارکت در برگزاری آزمون سراسری نیمه متمرکز دکتری سازمان سنجش آموزش کشور
  از سال ۱۳۹۰ آزمون دکتری تخصصی به صورت نیمه متمرکز در دانشگاه برگزار می‌شود. به این ترتیب که مرحله اول (کتبی) توسط سازمان سنجش برگزار شده و اسامی راه‌یافتگان به مرحله دوم ( مصاحبه تخصصی) در اختیار دانشگاه‌ها قرار می‌گیرد. پیگیری امور مربوط به ثبت نام داوطلبان مرحله دوم آزمون، بررسی پرونده و برگزاری جلسه مصاحبه علمی توسط گروه‌های آموزشی ذی ربط، استخراج نتایج و ارسال به سازمان سنجش و نهایتا دریافت اسامی قبول شدگان قطعی از سازمان سنجش توسط واحد آزمون انجام می شود.
 2. مشارکت در برگزاری آزمون سراسری نیمه متمرکز دکتری مرکز سنجش پزشکی کشور
  آزمون دکتری تخصصی (Ph.D.) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در راستای طرح آمایش سرزمینی از سال ۱۳۹۵ به صورت نیمه متمرکز و با همکاری دانشگاه های مناطق آمایشی ده‌گانه کشور برگزار می‌شود. دانشگاه تربیت مدرس در مجموعه منطقه آمایشی ۱۰ با مرکزیت دانشگاه علوم پزشکی تهران در برگزاری این آزمون مشارکت دارد. در این آزمون «ثبت نام داوطلب، آزمون‌‏های زبان عمومی و کتبی تخصصی و تعیین و معرفی راه‌یافتگان به مصاحبه و پذیرش نهایی» توسط مرکز سنجش پزشکی کشور انجام می‏شود. داوطلبان واجد شرایط در برخی از رشته های علوم پایه پزشکی منطقه آمایشی ۱۰ که در این دانشگاه دایر است به میزان چند برابر ظرفیت توسط مرکز سنجش پزشکی به دانشگاه معرفی می‌شوند. این دانشگاه پس از دریافت اسامی راه-یافتگان به مصاحبه، ارزیابی آنان را از طریق بررسی و امتیاز دهی به سوابق تحصیلی، آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی انجام داده و نمره مصاحبه را به مرکز سنجش پزشکی کشور اعلام می نماید.
 3. برگزاری آزمون زبان عمومی (انگلیسی)
  از آنجا که تسلط دانشجویان دکتری به زبان عمومی (انگلیسی) از شرایط ادامه تحصیل در دوره‏‌های دکتری تخصصی است، کلیه پذیرفته‌شدگان آزمونی و غیر آزمونی دوره های دکتری این دانشگاه ملزم به ارائه مدرکی مبنی بر توانایی در زبان عمومی (انگلیسی) حداکثر تا قبل از برگزاری آزمون جامع وفق ضوابط و مقررات دانشگاه می‌‏باشند؛ لذا این مدیریت در فواصل زمانی معین، اقدام به برگزاری آزمون زبان انگلیسی در سطح تافل می‏‌نماید
  لینک زمان ثبت نام و برگزاری آزمون زبان
  لینک حدنصاب زبان دانشجویان دکتری
 4. مشارکت در برگزاری آزمون های اختصاصی سازمان ها و موسسات
  این دانشگاه در صورت در خواست سازمان ها و موسسات، با رعایت ضوابط و مقررات، در برگزاری آزمون های اختصاصی (مانند آزمون های استخدامی، المپیاد علمی و ...) مشارکت می نماید.