• خاک‌شناسی
  مدیر گروه
  دکتر رسول راهنمائی

آمار و اطلاعات

خاک، آب و هوا سه جز اصلی سازنده محیط زیست هستند. خاک دو نقش کلیدی در طبیعت دارد، یکی ذخیره و عرضه آب و عناصر غذایی برای رشد گیاهان و دیگری پالایش و یا ذخیره انواع آلاینده های آلی و معدنی است. از این رو، خاک در تشکیل و ادامه زندگی اغلب موجودات زنده نقشی اساسی دارد.
خاک محیطی کاملا زنده است. علاوه بر گیاهان، انواع بسیار متعددی از میکرو و ماکروارگانیزم ها در محیط خاک زندگی و به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آن تغذیه می کنند. نقش خاک در تغذیه موجودات زنده بواسطه ذرات کلوئیدی معدنی و آلی آن انجام می شود. بار سطحی ذرات کلوئیدی خاک، علاوه بر این که در تغذیه موجودات نقش اصلی را بعهده دارد، در تشکیل خاکدانه و در نتیجه در اغلب فرآیندهای فیزیکی و توسعه و تکامل خاک نیز بسیار موثر است.
با توجه به اهمیت خاک در طبیعت، و به منظور توسعه دانش خاک‌شناسی، گروه خاک‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1363 فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. در راستای ماموریت دانشگاه، این گروه نقشی مهم در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور در دهه‌های هفتاد و هشتاد داشت. علاوه بر این، پژوهش‌های انجام شده در گروه نقشی موثر در توسعه دانش خاک‌شناسی به ویژه در زمینه تغذیه گیاهان و ترویج آن در سطح کشور داشته و دارد.
پس از بازنگری در برنامه تحصیلی رشته خاک‌شناسی و تعریف دو رشته جدید در شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی، از سال 1395، گروه خاکشناسی در دو رشته مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک و مدیریت منابع خاک در هر دو مقطه کارشناسی ارشد و دکتری به صورت متناوب دانشجو می‌پذیرد.

معرفی مدیران گروه خاک‌شناسی
 • دکتر محمد جعفر ملکوتی 1363 تا 1390
 • دکتر حسینعلی بهرامی 1390 تا 1394
 • دکتر رسول راهنمایی 1394 تاکنون

bullet آزمایشگاه‌ها و فضاهای پژوهشی گروه خاک‌شناسی

 • آزمایشگاه شیمی و حاصلخیزی خاک
 • آزمایشگاه فیزیک و حفاظت خاک
 • آزمایشگاه طیف سنجی
 • گلخانه شیشه ای
 • کارگاه تولید قطعات سفالی

اخبار

access deny [1368]