پورتال گروه بیماری شناسی گیاهی
پيـام مديـر گـروه

گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس با یاری خداوند متعال آماده است با فراهم آوردن محیطی علمی و پویا، فرزندان این مرز و بوم را با آغوشی باز جهت دانش اندوزی، کسب تجربه و آبادانی کشور بپذیرد. هدف این گروه آموزشی کاهش خسارت بیماری های گیاهی و تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک عاری از بقایای سموم شیمیایی با تکیه بر فناوری ها و علم روز دنیا می باشد. ما به یکدلی و هم افزایی در قالب پژوهش های تیمی ایمان داریم و معتقدیم که می توان این بار سنگین را به منزل مقصود رساند. گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس آمادگی خود را جهت همکاری با سایر دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی و مراکز تصمیم گیری کشور در خصوص مسائل مرتبط با بیماری های گیاهی و پیامدهای آنها، اعلام می دارد.

معرفی گروه بیماری شناسی گیاهی

اخبار

access deny [1368]