گروه اصلاح نباتات

پیام مدیر گروه

ژنتیک و به‏نژادی گیاهی با دارا بودن ماهیتی فرارشته‌ای و تمركز بر اصلاح گیاهان (زراعی، باغی، مرتعی و دارویی) از جنبه‌های مختلف بیومتری، مقاومت برای تنش‌های زیستی و غیر زیستی، کشت سلول، بافت و اندام گیاهی، سیتوژنتیک کلاسیک و مولکولی، مارکر‌های مولکولی و مهندسی ژنتیک (تولید پروتئین‌های نوترکیب، تولید متابولیت‌های ثانویه، تنش‌های زیستی و غیر زیستی) را فراهم می‌آورد. فلسفه تحقیقات در این گروه، بنیادی و کاربردی است. هدف تحصیلات تکمیلی در رشته تحصیلی ژنتيک و به‏نژادي گياهي، تربیت دانش‌آموختگانی با توانمندی‌های لازم در امور پژوهشی و تدریس است.

تاريخچه گروه ژنتيک و به‏نژادي گياهي

این گروه، در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1365 تأسیس شد. این گروه در ابتدا در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته اصلاح نباتات فعالیت خود را شروع کرده و سپس در سال 1380 در مقطع دکتری این رشته فعالیت‌های علمی را توسعه داده است. از طرفی دیگر، در سال 1385 رشته بیوتکنولوژی را نیز در مقطع کارشناسی‌ارشد به تصویب رساند. این گروه تا سال 1400 قریب به 170 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد و 40 دانش‌آموخته دکتری داشته است.

اخبار

access deny [1368]