تیمور توکلی هشتجین (استاد)
  محمدهادی خوش تقاضا (استاد)
  • فرآوری و خشک کردن محصولات کشاورزی و مواد غذایی
  • خواص فیزیكی و مكانیكی محصولات كشاورزی
  • طراحی ماشینهای کشاورزی
  • تکنولوژی پس از برداشت
  برات قبادیان (استاد)
  • انرژی های تجدید پذیر
  • موتورهای درونسوز
  • سامانه های تبدیل انرژی
  • بیوماس و بیوفیول
  سعید مینائی (استاد)
  • مكاترونیك و كشاورزی دقیق، اتوماسیون کشاورزی
  • بكار گیری روش های غیر مخرب وغیرتماسی برای آزمون مواد، كیفیت سنجی و كاهش ضایعات محصولات کشاورزی
  • طراحی ماشینهای کشاورزی
  غلام حسن نجفی (استاد)
  • طراحی ماشین و روش اجزای محدود
  • انرژیهای تجدید پذیر
  • موتورهای درونسوز-سوخت و احتراق
  • روشهای شبیه سازی- مدلسازی و بهینه سازی
  احمد بناکار (دانشیار)
  • سامانه های پیشرفته و هوشمند در کشاورزی
  • تکنولوژی گلخانه
  • بهینه سازی انرژی در سامانه های کشاورزی
  • کاربردی سازی اندازه گیری های غیر مخرب در کشاورزی (ماشین بینایی، طیف سنجی، تصاویر فراطیفی، تصویربرداری حرارتی، ضریب دی الکتریک)
  • انرژی خورشیدی در کشاورزی
  شیوا گرجیان (دانشیار)
  • سامانه های مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر
  • سامانه های فتوولتائیک و فتوولتائیک-حرارتی
  • سامانه های خورشیدی نمکزدایی از آبهای شور - سامانه های تقطیر خورشیدی
  • گلخانه های خورشیدی- سامانه های ترکیبی انرژی
  علیرضا مهدویان (استادیار)
  • تحلیل سیگنال‌های زیستی/ مکانیکی
  • ماشین‌ها و ابزارهای هوشمند
  • امنیت غذایی و مهندسی در بهره‌وری چرخه تولید

  اخبار

  access deny [1368]