.:: دکتری ::.

برنامه زمانبندی کلاس‌های مقطع دکتری در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403:

# کد درس نام درس نام استاد زمان/مکان تاریخ و ساعت امتحان
1 301613701 مباحث ويژه (اختياري) احمد بناكار هرهفته، دوشنبه، 08:00-10:00 -
2 301613601 سامانه هاي كنترل خودكار پيشرفته (اختياري) عليرضا مهدويان هرهفته، دوشنبه، 10:15-12:00 -
3 301614001 پردازش سيگنال هاي ديجيتال (اختياري) عليرضا مهدويان هرهفته، يك شنبه، 08:00-10:00 -
4 301617501 اتوماسيون صنعتي (اختياري) احمد بناكار -
5 301617401 اتوماسيون صنعتي (اختياري) احمد بناكار هرهفته، دوشنبه، 13:30-15:00 -

.:: كارشناسی‌ارشد ::.

برنامه زمانبندی کلاس‌های مقطع کارشناسی‌ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403:

# کد درس نام درس نام استاد زمان/مکان تاریخ و ساعت امتحان
1 301620001 موتورهاي درون سوز پيشرفته (اختياري) برات قباديان هرهفته، شنبه، 08:00-10:00 -
2 301611001 مسئله مخصوص (اختياري) احمد بناكار هرهفته، دوشنبه، 10:00-12:00 -
3 301622401 سامانه هاي فتوولتائيك در كشاورزي (اختياري) محمد مهدي هيهات هرهفته، شنبه، 13:00-15:30 -
4 301622201 زيست سوخت هاي تكميلي (اختياري) برات قباديان هرهفته، دوشنبه، 08:00-10:15 -
5 301618801 روش هاي ارزيابي كيفيت مواد غذايي (اختصاصي) محسن برزگر نيمه اول ترم، سه شنبه، 08:30-10:00، نيمه دوم ترم، سه شنبه، 08:30-10:00 -
6 301619301 خواص مهندسي مواد بيولوژيكي (اختياري) محمدهادي خوش تقاضا هرهفته، سه شنبه، 10:00-12:30 -
7 301618501 ترموديناميك پيشرفته (اختصاصي) محمد مهدي هيهات هرهفته، شنبه، 16:00-18:00 -
8 301620601 پردازش سيگنال هاي ديجيتال (اختياري) عليرضا مهدويان -
9 301621901 پتانسيل سنجي و بازدهي انرژي هاي تجديدپذير (اختياري) اساتيد گروه آموزشي هرهفته، يك شنبه، 08:30-10:15 -
10 301622901 اصول مهندسي فرآوري مواد غذايي و محصولات كشاورزي (اختياري) محمدعلي سحري هرهفته، يك شنبه، 10:00-12:30 -
11 301619601 ارزيابي چرخه زيست (اختياري) اساتيد گروه آموزشي هرهفته، يك شنبه، 08:00-10:00 -
12 301619401 آزمايشگاه خواص مهندسي مواد بيولوژيكي (اختياري) محمدهادي خوش تقاضا هرهفته، دوشنبه، 13:30-16:00 -

اخبار

access deny [1368]