گروه حشره‌شناسی کشاورزی

پيـام مديـر گـروه: حشرات بیش از دو سوم کل موجودات زنده شناخته شده را تشکیل می‌دهند که با انسان و سایر موجودات روابط بسیار پیچیده ای برقرار می کنند، بنابراین حشره‌شناسی علمی بسیار گسترده ‌است که از جنبه‌های مختلف به مطالعه حشرات (و سایر بندپایان مانند کنه ها) ‌می پردازد. امروزه اهمیت این رشته بر کسی پوشیده نیست. گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس یکی از گروه های پیشگام در زمینه تربیت دانش آموختگان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بوده و با وجود شش عضو هیت علمی برجسته و آزمایشگاه های مجهز، جنبه های مختلف این رشته را پوشش میدهد. هدف، تربیت متخصصانی است که با دانش و تجربه ای که کسب می کنند بتوانند سلامت مواد غذایی را در کشور تامین کرده و از خسارت انواع آفات گیاهی در اکوسیستم های مختلف (به شیوه ای که به محیط زیست آسیب نرسد) بکاهند. تاريخچه گروه. گروه حشره‌شناسی کشاورزی در سال ۱۳۶۳ تأسیس شده و در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری اقدام به پذیرش دانشجو کرده است. در طی این مدت بیش از ۲۰۰ نفر دانشجو در مقطع کارشناسی‌ارشد موفق به اخذ دانشنامه فوق‌لیسانس شده‌اند و بیش از ۱۰۰ نفر از رساله دکتری خود دفاع کرده‌اند. در حال حاضر نیز ۲۵ نفر دانشجو کارشناسی‌ارشد در ارتباط با پایان‌نامه و ۳۰ نفر دانشجو در مقطع دکتری مشغول انجام تحقیق هستند. مديران گروه از بدو تأسيس تا حال حاضر به شرح ذيل بوده‌اند:
مديران گروه از بدو تاسیس تا کنون رديف مدير گروه زمان مديريت:
1- دکتر عباس شریفی تهرانی 1370-1365

2 -دکتر کریم کمالی 1381-1370

3 -دکتر سعید محرمی پور 1385-1381

4 -دکتر علی اصغر طالبی 1389-1385

5-دکتر یعقوب فتحی پور 1389-1394

6-دکتر سعید محرمی پور 1396-1394

7-دکتر حمید رضا حاجی قنبر تاکنون-1396

نشانی اتاق‌های اساتید و سایر اتاق‌های گروه رديف اتاق شماره اتاق فارسی انگلیسی 1 یعقوب فتحی پور 40 الف A40 2 علی اصغر طالبي 85 الف A85 3 سعید محرمی پور 84 الف A84 4 حمید رضا حاجی قنبر 39 الف A39 5 محمد مهرآبادی 49 الف A49 6 اعظم میکانی 41 الف A41

معرفی گروه حشره شناسی

اخبار

access deny [1368]