•  بیوتکنولوژی کشاورزی
    مدیر گروه
    دکتر سجاد رشیدی منفرد

آمار و اطلاعات

پیام مدیر گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

بسیار خرسندم که ورود شما را به صفحه گروه آموزشی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس خوش‌آمد گویم. همانطور که مستحضرید امروزه بيوتکنولوژی با بهبود ابزارها و توسعه روش‌های نوین، به‌عنوان ابزاری قوی در حل مشکلات عرصه کشاورزی، دامپزشکی و پزشکی به‌کار گرفته شده است. در حيطه کشاورزی عمده استفاده از این ابزار در خصوص افزايش ميزان محصول و بهبود کيفيت محصولات کشاورزی، شناسایی مسیرهای تولیدی مواد بیوشیمیایی، تولید غذا- داروها و همچنين انتخاب ژنوتيپ‌ها يا نژادهای برتر مقاوم به بيماری، آفت و يا تنش‌های زنده و غير زنده ميباشد. این تکنیک‌ها با کوتاه نمودن دوره اصلاح گیاهان مدت زمان انتظار را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داده است. با توجه به افزايش جمعيت و گسترش فقر غذايی در جهان، کاهش سطح زمين‌های قابل کشت و کاهش ميزان بارندگی ناشی از تغييرات آب و هوايی، چاره‌ای جز کشف و ابداع تکنيک‌های جديد به‌منظور شکستن موانع موجود برای افزايش و ثبات توليد غذا و دارو در پاسخ به اين افزايش تقاضا نيست و در این راستا به‌کارگیری و توسعه این تکنولوژی بسیار موثر است.
اعضای هیأت‌علمی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، ارتباط و همکاری قوی و مستمری با همکاران در دانشکده، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور در راستای تربیت دانشجویان دارند و جهت غنای بیشتر در راستای پیشرفت علمی و گسترش همکاری‌های دوجانبه، از پیشنهاد همکاری محققین و موسسات مرتبط در این زمینه استقبال مینمایند. تمرکز فعالیت های گروه بر تولید پروتئین های نوترکیب در گیاهان و مهندسی متابولیت های ثانویه می‌باشد.

تاريخچه گروه آموزشی بیوتکنولوژی کشاورزی

گروه بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۵ با پذیرش دانشجویان در دوره "کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی" آغاز به فعالیت نمود. در ابتدا این رشته بصورت تلفیقی با نام گروه "اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی" در زمینه پذیرش دانشجو و پیشبرد امور آموزشی و پژوهشی فعال بود. با توجه به اهمیت رشته بیوتکنولوژی در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی و اهتمام استادان متخصص در این حوزه و تاکید مسئولین دانشکده و دانشگاه بر اهمیت جایگاه این رشته، در سال ۱۳۹۵ گروه بیوتکنولوژی کشاورزی به‌صورت مستقل شروع به فعالیت نمود و با تصویب شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در همین سال نیز پذیرش دانشجو در مقطع دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی در این گروه صورت پذیرفت. این گروه آموزشی در حال حاضر دارای چهار عضو هیأت علمی فعال ثابت و دو عضو همکار دارد که از دانش‌آموختگان بهترین دانشگاه‌های خارج و داخل کشور می‌باشند. این گروه که در ابتدا فقط در مقطع کارشناسی‌ارشد دانشجو جذب مینموده است، تا کنون قريب به ۹۰ دانش‌آموخته كارشناسی ‌ارشد داشته است و در حال حاضر نیز تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری شاغل به تحصیل به ترتیب ۲۲ و ۱۵ میباشند.

معرفی گروه بیوتکنولوژی کشاورزی


اخبار

access deny [1368]