اساسنامه


 
مقدمه

وجود تشکل‌های مختلف در بين نهادهای اجتماعی، يکی از سرمايه‌های مهم و اثر‌بخش است که در برخی موارد از سرمايه مالی مؤثرتر و كاراتر است. افزايش تعداد مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری، زمينه مناسبی را برای ايجاد تشکل‌های مؤسسات هم‌زمينه و شبکه‌های مختلف در کشور فراهم نموده است. درسایه توفیقات الهی، گردهمایی رؤسای مؤسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور که در اين اساسنامه به اختصار گردهمایی ناميده می‌شود درسال 1371 تأسيس گرديده و مطابق اين اساسنامه، اداره می‌شود.

ماده 1ـ تعريف گردهمایی

ساختاری است برای ارتباط سازمان‌يافته بین تعدادی از مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی و فناوری مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی که مأموریت هم‌راستا آن‌ها را گرد هم می‌آورد و در این اساسنامه ازآن به عنوان "گردهمایی" یاد می‌شود.

ماده 2ـ اهداف

این گردهمایی با هدف فراهم نمودن زمینه‌های همکاری سازمان‌یافته، ايجاد تفاهم بین اعضا، عملیاتی کردن برنامه‌های مشترک، فرهنگ‌سازی فعالیت‌های جمعی، کمک به تصمیم‌سازی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشاورزی و منابع طبیعی و ایجاد خلاقیت بیشتر در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دولتی و استفاده ملی و بهینه از امکانات موجود هر مؤسسه تشکیل می‌شود.

ماده 3ـ محل فعاليت

گردهمایی مي‌تواند در سطح كشور و يا در صورت لزوم در سطح بين‌المللي فعاليت نمايد.

ماده 4ـ وظايف
 1. برقراری ارتباط مستمر بین اعضا به منظور شناسایی متقابل امکانات وظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی لازم در راستای گسترش همکاری‌های درون‌مجموعه‌ای
 2. شناسایی نیازها و تعيين اولويت‌های ملی پژوهشی و آموزشی در زمينه‌های کشاورزی و منابع طبیعی
 3. برقراری ارتباط با مراکز تصمیم‌ساز و سیاستگذار مثل مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌ها و ... به منظورکمک و مشارکت در بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های کشور
 4. اطلاع‌رسانی در زمینه اولویت‌های پژوهشی و فناوری، آموزش‌های کاربردی و تقسیم کار ملی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی
 5. بستر‌سازی برای دستیابی به اهداف کلان آموزشی، پژوهشی و فناوری و کمک فکری به سیاستگذاران و مجریان کشور
 6. برگزاری همایش جهت انجام برنامه‌های مشترک پژوهشی و فناوری و پروژه‌های کلان ملی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی
 7. تلاش برای بهره‌برداری بهینه از امکانات و توانمندی‌های مشترک
 8. ایجاد ارتباط علمی، پژوهشی وآموزشی با مراکز بین‌المللی و شبکه‌های جهانی در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی
 9. تلاش برای اصلاح نظام علم‌سنجی کشور و روند سیاست‌های صحیح در انتشار مقالات علمی
 10. تلاش برای عضويت مؤسسات هم‌زمینه و واجد شرایط کشور در گردهمایی
 11. ایجاد زمینه مناسب برای تشکیل گردهمایی مشترک رؤسای دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی ایران و کشورهای همسایه
 12. تلاش برای ایجاد ارتباط واحدهای تولیدی و صنایع کشاورزی با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی
 13. بسترسازی جهت استفاده از فناوري‌های نوين در زمينه‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی
 14. به کارگیری توان علمی و تخصصی موجود در دانشکده‌ها به منظور کمک و مشارکت درحل معضلات و چالش‌های ملی کشور (نظیر بحران آب)
 15. کوشش در جهت کاربردی نمودن هر چه بيشتر پژوهش‌های انجام شده در زمينه کشاورزی و منابع طبیعی
 16. کمک به راه‌اندازی گروه‌های پژوهشی ذيربط در مؤسسات تحت پوششگردهمایی
 17. ايجاد وب سايت به منظور اطلاع‌رسانی همگانی و ارتباط بين مؤسسات عضو گردهمایی
 18. طراحي بانك اطلاعات كليه متخصصان کشاورزی و منابع طبیعی، تجهيزات آزمايشگاهي، طرح‌ها وپایان‌نامه‌ها و رساله‌های خاتمه‌يافته و در حال انجام در زمینه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
 19. تلاش در جهت انتقال دانش فنی در زمینه‌های مختلف کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به کشاورزان و دیگر دست‌اندرکاران تولید
 20. برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و سمينارهای علمی مشترک در زمينه‌های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی
 21. همکاری در تهیه و تنظیم اسناد بالادستی مورد نیاز و نقشه‌ی جامع علمی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی
 22. جذب منابع مالی برای پیشبرد اهداف گردهمایی
 23. تلاش برای ایجاد زمینه تدوین نظام ملی استاندارد، ارزیابی و رده‌بندی در تخصص‌های مرتبط با دانشکده‌های عضو

ماده 5ـ ساختارگردهمایی (ارکان و تشکيلات)

ارکان گردهماییعبارتند از:

 1. مجمع عمومی گردهمایی
 2. هیأت امناءگردهمایی
 3. دبير گردهمایی
 4. کارگروه‌های علمیگردهمایی
 5. دبیرخانه گردهمایی
 6. بازرس

ماده 6ـ مجمع عمومی گردهمایی

مجمع عمومي عادی گردهمایی شامل کلیه رؤسای مؤسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی دولتی کشور و هیأت امنای حقوقی می‌‌باشد. جلسات مجمع عمومی عادی‌ حداقل هر سال یک‌بار تشکیل می‌شود.
مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد زیر تشکیل می‌شود:

 • درخواست اکثریت اعضای هیأت امنا
 • درخواست بیش از نیمی از اعضای مجمع عمومی (نصف به اضافه یک)
 • استعفا، فوت یا حجر اعضای هیأت امنا به نحوی که برگزاری جلسات هیأت امنا با حضور اکثریت اعضا امکان‌پذیر نباشد.

ماده 7ـ وظايف مجمع عمومی عادی
 1. انتخاب اعضاي هیأت امنا مرکب از یک نفر دبیر، شش نفر اعضای اصلی و دو نفر اعضای علی‌البدل
 2. انتخاب یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل از بین اعضای مجمع عمومی
 3. تصميم‌گيري درخصوص تغيير دبير یا هریک از دیگر اعضای هیأت امنا با پيشنهاد و تصویب دوسوم اعضاي مجمع عمومي
 4. بررسی و تصویب گزارش دبير و بازرس
 5. نظارت بر حسن انجام وظايف دبیر و سایر اعضا هیأت امنا
 6. تصویب برنامه‌های سال آتی گردهمایی
 7. بررسي تقاضاهاي عضويت جديد و تصميم‌گيري در مورد آن
 8. تصمیم‌گیری در مورد حق عضويت
 9. تعيین خط‌مشي گردهمایی و تأمين منابع مالي و یا تعیین روش‌های تأمین نیازهای ملی گردهمایی

تبصره 1ـ مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد خاص برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موضوعات مورد نظرمجمع عمومی و هیأت امنا تشکیل خواهد شد.

ماده 8ـ هیأت امناءگردهمایی

این هیأت از 9 نفر از اعضای هیأت علمی تشکیل می‌شود که از میان مؤسسان، اعضا هیأت امنا، دبیران فعلی و ادواری گردهمایی و اعضای فعلی برای رسيدن به اهداف مندرج در ماده 3 توسط مجمع عمومی و برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
تبصره 2ـ در هر دوره سه نفر از اعضا هیأت امنا باید از میان مؤسسین، اعضا هیأت امنا، دبیران فعلی و ادواری گردهمایی توسط اعضای مجمع بعنوان عضو حقیقی انتخاب شوند.
تبصره 3ـ چنانچه دبیرگردهمایی قبلا از سوی مجمع عمومی به عنوان عضو هیأت امنا انتخاب نشده باشد، به عنوان عضو حقوقی هیأت امنا در جلسات حضور الزامی خواهد داشت.
تبصره 4ـ شرکت در جلسات هیأت امنا الزامی بوده و چنانچه هر یک از اعضا سه جلسه متوالی بدون عذر موجه در جلسات رسمی شرکت ننماید مستعفی محسوب خواهد شد.
تبصره 5ـ چنانچه هریک از اعضای هیأت امنای گردهمایی به هر دلیلی از مسئولیت مؤسسه کناره‌گیری یا تغییر نماید تا پایان دوره عضو هیأت امنا خواهد بود.

ماده 9ـ وظايف و اختيارات هیأت امنایگردهمایی
 1. تشکيل جلسات منظم و مستمر جهت نيل به اهداف پيش‌بينی شده در ماده
 2. تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی گردهمایی در چارچوب اهداف آن و ارائه به مجمع عمومی برای تصویب
 3. تصميم‌گيری در مورد انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها
 4. نظارت بر نحوه تشکيل و عملکرد كارگروه‌ها
 5. برگزاری نشست‌های مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و تعیین دستور کار آن‌ها
 6. تعامل با مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن، وزرا و دیگر مسؤولان وزارتخانه‌ها و دیگرنهادهای ذیربط
 7. تقسیم وظایف و تفويض اختيارات لازم به اعضای هیأت امنا حسب مورد (از جمله مسؤولان امور مالی، كارگروه‌ها، روابط بين‌الملل و اطلاع‌رسانی) به منظور پیشبرد اهداف گردهمایی
 8. نظارت برحسن اجرای انتخابات دبير و اعضاي هیأت امنا و نظارت بر عملکرد دبير و دبیرخانهگردهمایی
 9. بررسی تقاضاهای جدید عضویت در گردهمایی و پیشنهاد به مجمع عمومی
 10. تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم در خصوص نحوه فعالیت، شیوه تأمین بودجه و دیگر نیازمندی‌ها و چگونگی مصرف درآمدهایگردهمایی
 11. ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع
 12. پيگيري و اجراي مصوبات مجمع عمومي

تبصره 6ـ درتصویب آن بخش از موارد 12 گانه فوق که متضمن تغییرنام گردهمایی، تغییراساسنامه یا انحلال گردهمایی است، تأیید دو سوم اعضای هیأت امنا و دو سوم اعضای مجمع عمومی ضروری است.

ماده 10ـ دبيرگردهمایی

دبير گردهمایی رئیس دانشکده کشاورزی یا منابع طبیعی است که دبیرخانه در آن استقرار دارد و بوسيله مجمع عموميگردهمایی و از بين يکی از اعضای گردهمایی برای مدت 4 سال انتخاب می‌شود. انتخاب دبير برای دوره‌هاي بعدي بلامانع است. با تغییر دبیر، محل دبیرخانه نیز تغییر می‌یابد.

ماده 11ـ وظايف و اختيارات دبير
 1. اجرا و پيگيری مصوبات هیأت امنایگردهمایی و مجمع عمومي
 2. ارتباط به موقع با معاونت‌های وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، دیگردستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی
 3. ارتباط با اعضایگردهمایی و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی به منظور پیشبرد اهداف گردهمایی با هماهنگی هیأت امنا.
 4. صدور احکام دبيران كارگروه‌ها‌ پس از تصويب هیأت امنایگردهمایی و ارتباط با دبيران كارگروه‌ها
 5. صدور دعوت‌نامه و هماهنگی جهت تشکيل جلسات هیأت امنا
 6. اقدام جهت عقد قرارداد و تفاهم‌نامه‌ پس از تصويب هیأت امنا
 7. تنظیم گزارش عملکرد گردهمایی و ارائه آن به مجمع عمومی
 8. راهم نمودن مقدمات و اقدامات لازم برای برگزاری انتخابات مجمع عمومی
 9. قد قرارداد در زمينه‌هاي اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي، آموزشي و اجرايي پس از تصويب هیأت امنایگردهمایی
 10. نظارت بر امور مالی و ارائه عملکرد مالی به مجمع عمومی
 11. ابلاغ مصوبات مجمع عمومی به کلیه اعضا

ماده 12ـ كارگروه‌ها

كارگروه‌ها در زمينه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌زیست برحسب ضرورت و با تایید هیأت امنایگردهمایی تشکيل می‌گردند و نظرات کارشناسی را از طريق مسؤول كارگروه به دبیرگردهماییو مجمع عمومی ارائه می‌کنند.

ماده 13ـ دبیرخانه گردهمایی

دبیرخانه به تصویب مجمع عمومی گردهمایی در مؤسسه محل فعالیت دبیر شکل می‌گیرد و اجرای مصوبات هیأت امنا و مجمع عمومی‌‌را پیگیری می‌کند. تعیین طول دوره استقرار دبیرخانه در یک مؤسسه به عهده مجمع عمومی بوده و تمدید آن بلامانع است.
تبصره 7ـ پرسنل دبیرخانه توسط دبیر و با مشورت هیأت امنای گردهمایی انتخاب خواهند شد.
تبصره 8ـ هرگاه دوره مسؤولیت رئیس دانشکده‌ای که دبیرخانه در آن قرار دارد (دبیر گردهمایی) به پایان رسید یا عنوان ایشان تغییر نمود، رئیس جدید دانشکده تا زمان برگزاری اولین مجمع عمومی و تصمیم‌گیری لازم، دبیر گردهمایی خواهد بود.

ماده 14ـ بازرس

بازرس منتخب مجمع عمومی است و وظایف زیر را به عهده دارد:

 1. بازرس موظف به تطبیق تصمیمات دبیر و سایر اعضای هیأت امناء با اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی است.
 2. بازرس مجاز است طی نامه کتبی تقاضای رسیدگی به اسناد امور مالی گردهمایی را نماید.
 3. بازرس موظف است نظر خود را در مورد عملکرد دبیر و سایر اعضای هیأت امنا و تطبیق آن با اساسنامه طی گزارش کتبی به اطلاع مجمع عمومی برساند.

ماده 15ـ وظايف و اختيارات دبيرخانه
 1. تهیه صورت جلسات و پیگیری مصوبات هیأت امنا و مجمع عمومی
 2. ارتباط با اعضای شبکه و انجام مکاتبات و سایر امور اجرایی لازم
 3. تهیه مطالب سایت و به روزرسانی آن
 4. اداره خبرنامه و نشریات گردهمایی در چارچوب مصوبات مجمع و زیر نظر هیأت امنا
ماده 16ـ شرايط عضويت

مؤسسات آموزشي و پژوهشي كشاورزي و منابع طبيعي وابسته به وزارت عتف در صورتي‌كه مصوبه شوراي گسترش مؤسسات آموزش عالي را داشته و حداقل در سه رشته آموزشی یا پژوهشی فعال باشند مي‌توانند در سطح دانشكده و پژوهشكده به عضويت گردهمایی درآيند.

ماده 17ـ منابع مالی و اعتبارات دبيرخانه

بودجه‌هاي تخصيص‌يافته از منابع دولتی، حق عضويت سالانه اعضا، برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشی، اجرای طرح‌های تحقیقاتی، كمك‌ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير منابع مالي مشروع ملي و بين‌المللي، اعتبارات گردهمایی را تشكيل مي‌دهند.

ماده 18ـ تغيير در اساسنامه

هر گونه تغيير در مفاد اين اساسنامه به پيشنهاد هیأت امنای گردهمایی و تصویب دوسوم مجمع عمومی امکان‌پذير خواهد بود.

ماده 19ـ تفسیر اساسنامه

در گردهمایی اصل بر همکاری است. در مواقع پيش‌بيني‌نشده تفسیر اساسنامه از اختیارات مجمع می‌باشد.

ماده 20ـ انحلال و تسويه حساب

گردهمایی می‌تواند به پيشنهاد هیأت امنای گردهمایی و يا اكثريت مجمع و با تأييد دوسوم اعضاي مجمع عمومي منحل شود. درصورتیکه در موقع انحلال، گردهمایی دارای بودجه یا اموالی باشد، طبق تصمیم مجمع عمومی عمل خواهد شد.

اين اساسنامه در 20 ماده و 8 تبصره در تاريخ ‍‍‍‍‍18/02/1397 در اجلاس فوق‌العاده گردهمایی رؤسای مؤسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مورخ 18/02/1397 توسط مجمع عمومی گردهمایی به تصويب رسيد و از تاريخ فوق قابل اجرا است.