مهندسی و مدیریت آب


 

گروه مهندسی و مدیریت آب دانشکده کشاورزی در راستای در سال 1385 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است و هم اکنون به عنوان یکی از روزآمدترین و توانمندترین بخش‌های مهندسی و مدیریت آب در کشور در دو مقطع آموزشی کارشناسی‌ارشد و دکتری فعالیت می‌کند. آموزش و تربیت متخصصان و نیروهای زبده و خبره مورد نیاز در دستگاه¬های سیاست-گذار، تصمیم‌ساز و اجرایی کشور با نگاهی جامع و فراگیر به مسایل و جنبه‌های مختلف مدیریت منابع آب و همچنین انجام مطالعات و پژوهش¬های تخصصی در زمینه آب برای تأمین نیازهای مطالعاتی و پژوهشی در سطوح مختلف محلی، ملی و بین‌المللی از جمله مهم‌ترین رسالت¬های آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی و مدیریت آب است. در حال حاضر این گروه داراي 5 نفر عضو هيأت علمي متشکل از یک نفر استاد، یک نفر دانشیار و سه نفر استادیار بوده و در دو گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب مشغول فعالیت هست.