دامپروری


 

دانشگاه مكان مقدسی است كه دانشجو و استاد، شريف‌ترين فعاليت را كه همانا علم‌اندوزی و علم‌آموزی است سرلوحه رفتار خود دارند. در فرهنگ اسلامی ما به فرموده امام خميني (ره): تعليم و تعلم عبادت است. بنابراين دانشگاه عبادتگاه است و شما عزيزان بندگان شايسته خداوند هستيد كه از طريق آشنايی با علوم در پی تفسير آيات هستی هستيد.
در گروه علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس شما می‌توانيد با تعامل سازنده با اساتيد بزرگوار و استفاده از امكانات و تجهيزات مختلف علمي اعم از كتاب، مجله، آزمايشگاه، مزرعه و... زمينه رشد علمی خود را فراهم آوريد. همچنين اهتمام هیأت‌علمی بر آن است تا با گسترش شعائر اسلامی و ايجاد فضای فرهنگی مناسب زمينه‌های خودسازی معنوی شما فراهم شود.
دانشجویان مستعد و پرتلاش در گروه علوم دامی دانشگاه تربیت مدرس می‌توانند آن‌چنان به شخصيت خود شكل دهند كه مايه افتخار علمی و فرهنگی براي همگان باشند. اسباب اين مهم فراهم است. مهم‌ترین اسباب آن همت و اراده دانشجویان و اعضای هیأت‌علمی است كه خداوند آن را در اختیار ما قرار داده است.
گروه دامپروری از سال 1363 در دانشکده کشاورزی فعالیت خود را آغاز نموده که مدیران گروه به ترتیب زیر بوده‌اند.