ترویج و آموزش کشاورزی


 

گروه ترویج و آموزش کشاورزی

 گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال66 - 1365 با همکاری چند تن از اساتید رشته ترویج و آموزش کشاورزی کشور فعالیت خود را آغاز نمود. هم‌اکنون گروه دارای پنج نفر عضو هیأت علمی شامل یک دانشیار و چهار استادیار می‌باشد که از دانش‌آموختگان بهترین دانشگاه‌های خارج و داخل کشور می‌باشند. اولین ورودي‌هاي گروه مربوط به سال 1365 با تعداد دو دانشجو در مقطع كارشناسي‌ارشد مي‌باشد. در اواسط دهه‌های 1360و 1370خورشیدی بنابه نیاز علمی کشور درصد قابل‌توجهی از دانش‌‌آموختگان این گروه به‌عنوان مربی و هیأت‌علمی در دانشگاه‌های مختلف کشور جذب شدند که این روند در سال‌های اخیر نیز به‌طور نسبی ادامه داشته است. از سال تحصیلی 1389ـ 1388، مقطع دکتری ترویج و آموزش کشاورزی در این گروه راه‌اندازی شده است. از ابتداي تأسيس گروه تاکنون قریب به 240 نفر در مقطع کارشناسی‌ارشد و بيش از 15 نفر در مقطع دكتري از اين گروه دانش‌آموخته شده‌اند. بيش از 15 نفر نيز در مقطع كارشناسي‌‌ارشد و بيش از 25 نفر در مقطع دكتري در حال تحصيل مي‌باشند. از سال تحصيلي 96-1395 نيز رشته توسعه روستايي (گرايش توسعه كشاورزي) در مقطع كارشناسي ارشد در گروه راه‌اندازي و از مهرماه 1396 اقدام به جذب دانشجو شده است. لازم به ذكر است كه با توجه به بازنگري‌هاي صورت گرفته و مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سال تحصيلي 96-1395 عنوان رشته ترويج و آموزش كشاورزي به "ترويج و آموزش كشاورزي پايدار" با چهار گرايش در مقطع كارشناسي‌ارشد و دو گرايش در مقطع دكتري تغيير يافت. گرايش‌هاي مقطع كارشناسي ارشد عبارتند از: "ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي"، "آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست"، "زيست‌بوم انساني كشاورزي" و "نوآوري و كارآفريني در كشاورزي". گرايش‌هاي مقطع دكتري عبارتند از: "ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي" و "آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست".


bulletفرم‌ها