لطف اله نبوی
استاد
  • دکتری: فلسفه و کلام اسلامی - منطق
  • کارشناسی‌ارشد: فلسفه و کلام اسلامی
  • کارشناسی: اقتصاد
  • آدرس: دانشکده علوم انسانی،گروه فلسفه و حکمت و منطق