علوم و صنایع چوب و کاغذ


 

گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ یکی از قدیمی‌ترین گروه‌های راه‌اندازی شده در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس است که از سال 1362 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته چوب‌شناسی و صنایع چوب کرده است.
با توجه به پیشرفت روزافزون علوم و تکنولوژی درزمینهٔ علوم و صنایع چوب و کاغذ در دو نوبت مجزا بازنگری محدود دروس این رشته موردتوجه قرار گرفت و در سال 1389 با توجه به افزایش تعداد اعضای هیئت‌علمی و تجربه اساتید شاغل در گروه و هم‌چنین توسعه کمی و کیفی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه، مقطع دکتری رشته فرآورده‌های چندسازه چوبی برای اولین بار در کشور در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس راه‌اندازی شد. هم‌زمان باسیاست‌های وزارت محترم علوم، تحقیقات و فن‌آوری مبنی بر توسعه و تخصصی شدن رشته‌ها، راه‌اندازی دو رشته فرآورده‌های چندسازه چوبی و صنایع خمیر و کاغذ موردتوجه قرار گرفت که با تلاش‌های انجام‌شده، راه‌اندازی این دو رشته در مقطع کارشناسی ارشد در وزارت علوم در سال 1392 به تصویب رسید و در مهرماه همان سال دانشجویان پذیرفته‌شده در رشته‌های مذکور مشغول به تحصیل شدند.