نظرسنجی


 
نظرخواهی از کارمندان دانشگاه به درخواست شورای صنفی کارکنان
هدف از اجرای نظرسنجی ، بهره مندی از نظرات شما برای برنامه ریزی آتی و ساماندهی سرویس های ایاب و ذهاب، ارتقای کیفیت آنها و پارکینگ عمومی دانشگاه است. لذا خواهشمند است در کمال دقت به هریک از سوالات پاسخ دهید
نام : *
نام خانوادگی : *
نوع عضویت : *
شاغل در واحد سازمانی : *
کد ملی :
آیا در حال حاضر از سرویس استفاده می‌کنید؟ *
متقاضی کدام مورد هستید؟ *
در صورتی که در حال حاضر از سرویس استفاده می‌کنید نام مسیر سرویس خود را ذکر کنید:
چنانچه متقاضی برقرای سرویس در مسیری هستید نام مسیر را ذکر کنید:
آدرس دقیق و کامل محل سکونت : *
* صحت موارد فوق مورد تائید اینجانب می‌باشد.