پايگاه‌های اطلاعاتی پيوسته


 
ردیف نام پایگاه موضوع راهنمای آموزشی وضعیت فعلی
1 DOAJ مقالات نشریات لاتین تمام رشته‌ها - دسترسی آزاد
2 Ebrary کتاب‌های الکترونیکی تمام رشته‌ها - قطع موقت
3 Emerald مدیریت و صنایع و رشته‌های مرتبط دسترسی دائمی به 26 نشریه خاص مربوط به سالهای 2003 تا 2006
4 HeinOnline پایگاه تخصصی حقوق - قطع موقت
5 IOP فیزیک و موضوعات مرتبط - دسترسی آزاد
6 Jstor علوم انسانی و هنر قطع موقت
7 MathSciNet ریاضیات اتصال
8 Nature علوم زیستی، پزشکی، محیط زیست و ... - اتصال
9 Noorlib پایگاه تخصصی کتب الکترونیکی - اتصال
10 Noormags مقالات فارسی علوم اسلامی و انسانی - اتصال
11 Oxford تمام رشته‌ها دسترسی آزاد
12 Proquest مقالات و پایان‌نامه‌های تمام رشته‌ها - قطع موقت
13 RSC مقالات نشریات لاتین رشته شیمی - اتصال
14 Science Magazine تمام رشته‌ها اتصال
15 Sciencedirect : Elsevier تمام رشته‌ها اتصال
16 Scientific Information Database (SID) بانک مقالات نشریات فارسی و انگلیسی ایران - دسترسی آزاد
17 Scientific Research دسترسی آزاد به مجلات الکترونیکی - دسترسی آزاد
18 SCOPUS تمام رشته‌ها اتصال
19 Springer&Kluwer تمام رشته‌ها اتصال
20 Taylor & Francis تمام رشته‌ها قطع موقت
21 Wiley Interscience تمام رشته‌ها اتصال
22 WSPAPERS روزنامه‌های ایران و جهان - دسترسی آزاد
23 www.onepetro.org مهندسی نفت، مهندسی شیمی و موضوعات مرتبط - قطع موقت
24 پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) پایان نامه های دانشگاه های کشور - دسترسی آزاد
25 پایگاه پایان‌نامه‌های رایگان Proquest پایان‌نامه‌های رایگان تمام رشته‌ها - دسترسی آزاد
26 پایگاه سیویلیکا مقالات کنفرانس ها و همایش های کشور - سفارش مقاله