اعضای انجمن


 

مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن در تاریخ 93/11/16 همزمان با مراسم جشن دانش آموختگان برگزار شد. در این جلسه با رای اعضای انجمن تعداد 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل شورای مرکزی و همچنین 2نفر بازرس ازبین نامزدها انتخاب شدند که اسامی آنها به شرح زیر می باشد:

 

 

اعضای اصلی شورای مرکزی اعضای علی البدل بازرسان
دکتر یعقوب فتح اللهی دکتر فضل الله غفرانی پور دکتر فرزین نصیری
دکتر محسن ایمانی رسول بابامرادی دکتر مهرداد روانشاد
دکتر اسداله کرد نائیج    
دکتر مجید آقاعلی خانی    
دکتر سهراب حاجی زاده    
فهیمه زنجانی