متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم مهسا رحمانی اصل، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: شرایط و آثار حقوقی واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیر دولتی

 
      باسمه تعالي
 
                                       جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: خانم مهسا رحمانی اصل
گرايش: حقوق خصوصی
عنوان پایان نامه:" شرایط و آثار حقوقی واگذاری بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش غیردولتی
 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر محمدعیسائی تفرشی
2- استاد مشاور دکتر ابراهیم عزیزی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر طیبه صاحب
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر صفربیگ زاده
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر طیبه صاحب
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق 
تاریخ: 1396/04/21
ساعت:11-09
20 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1230