متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای محمدرضا فولادی، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: عنوان: نظام حق اختراع مناسب برای ارتقای امنیت غذایی در افغانستان

 • عنوان: ادغام شرکت های تجاری غیر سهامی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)
 • ارائه‌کننده: آقای محمدرضا فولادی
 • استاد راهنما: آقای دکتر محمودصادقی
 • استاد ناظر داخلی اول: آقاي دكترمحمدباقرپارساپور
 • استاد ناظر داخلی دوم: سرکارخانم دکتر طیبه صاحب
 • استاد ناظر خارجی اول: آقای دکتر فرهاد ایرانپور
 • استاد ناظر خارجی دوم: آقای دکتر اصغرمحمودی
 • استاد مشاور: آقای دکترمحمدعیسائی تفرشی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: سرکارخانم دکتر طیبه صاحب
 • مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، سالن استاد شکوئی
 • تاریخ: 1395/11/12
 • ساعت: 18-16 عصر

چکیده
کلمات کلیدی

17 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1472