متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد حسین غنی‌ئی، گروه حقوق بین‌الملل

خلاصه خبر: عنوان: سازوکارهای پایبندی دولتهای عضو به معاهدات بین‌المللی علیه فساد با تاکید بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

  • عنوان: سازوکارهای پایبندی دولتهای عضو به معاهدات بین¬المللی علیه فساد با تاکید بر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد
  • ارائه‌کننده: آقای محمد حسین غنی‌ئی
  • استاد راهنما: دکتر حسن سواری
  • استاد ناظر داخلی : دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
  • استاد ناظر خارجی : دکتر علیرضا کاظمی ابدی
  • استاد مشاور: دکتر سید حسین سادات‌نیا
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر حوریه حسینی اکبرنژاد
  • مکان: دانشکده علوم انسانی، سالن شهدای گمنام
  • تاریخ: 1395/11/10
  • ساعت: 15:00

چکیده
کلمات کلیدی

10 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1467