متن کامل خبر


 
گزارش سمینار یک روزه با همکاری گروه راه و ترابری و مرکز تحقیقات روسازی

خلاصه خبر:

"آخرین یافته ها در خصوص خودترمیمی آسفالت و سیستم های ابزار دقیق روسازی" 19/09/1396 - 9 لغایت 12 صبح

سمینار تخصصی با حضور آقای دکتر علیرضا بیات، دانشیار دانشگاه آلبرتا کانادا، آقای دکتر پویان ایار، فارغ التحصیل دانشگاه گرانادا اسپانیا و آقایان دکتر امیر کاووسی و دکتر اصغر زاده اعضاء گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
آقای دکتر پویان ایار که اخیراً دکتری خود را از دانشگاه گرانادا اسپانیا گرفته اند در خصوص روشهای خودترمیمی آسفالت و تحقیقات انجام شده حاصل رساله دکتری خود را در این زمینه عرضه نمودند. این روش ها شامل گرم کردن آسفالت، استفاده از قطعات مغناطیسی و کاربرد کپسول های حاوی مواد جوان کننده بود. از آنجا که ایشان در رساله خود این روش¬ها را مورد ارزیابی فنی قرار داده اند، نقاط ضعف و قوت هر یک از روش ها را تشریح نمودند.
آقای دکتر علیرضا بیات دانشیار دانشگاه آلبرتا کانادا در خصوص دو موضوع زیر بحث جامعی ارائه نمودند:

  1.  قطعه¬ای از راه در نزدیکی شهر ادمونتون ایالت آلبرتا با مدیریت ایشان و با مصالح و مواد بازیافتی شامل تکه لاستیک های ضایعاتی ساخته شده است. به این ترتیب که حدود یک میلیون حلقه لاستیک خرد شده به همراه خاک و در قطعه ای نیز بدون خاک بعنوان لایه های زیرسازی اجرا و روی آن لایه های متداول روسازی اجرا گردید.
    از جمله نوآوری های این کار تعبیه تعدادی سنسور تنش سنج، کرنش سنج، سنسورهای حرارتی و سنسورهای رطوبت سنج در نقاط مختلف روسازی و در عمق های متفاوت است.
  2.  سیستم های نوارهای حفاری خیلی نازک برای فیبرهای نوری که این روزها در شهرها بسیار در حال گسترش است می-بایست با مشخصات و اصول فنی خاصی اجرا شوند. در این گزارش نحوه انجام برش های نازک و سپس نحوه پر کردن آنها پس از تغییر لوله های تاسیساتی عرضه گردید.

پس از بحث پرسش و پاسخ دانشجویان پایان بخش موضوعات ایشان بود.

3 دی 1396 / تعداد نمایش : 399